Ronneby behöver mindre av blockpolitik

Martin Moberg ,

Så tar Christer Leksell (SD) till orda, och talar sig varm för fortsatt blockpolitik i Ronneby. Det är, ser jag, samma gamla resonemang vi får ta del av, bland annat att det inte finns någon som helst samarbetsgrund då Ronnebyalliansen och de rödgröna partierna går emot varandra i ideologiskt laddade frågor.

Ännu ett skäl att bibehålla blockpolitiken är att mandatfördelningen ser ut som den gör. En tar sig för pannan.

Att SD i Ronneby på detta sätt tycker att rådande oordning gott kan bestå är inte förvånande. Ty under årens lopp har SD gång på gång visat att något oppositionsparti är man inte. Det är tydligt att man i SD vill vara ett stödhjul för den moderatledda Ronnebyalliansen.

Leksell försöker lägga åsikten i min mun, att undertecknad hellre skulle ha sett att SD stött de rödgröna partiernas förslag. Helt horribelt. Hur får Leksell ihop det resonemanget?

För en sådan ståndpunkt har jag inte pläderat för i något sammanhang. Det jag personligen vill se är ett blocköverskridande samarbete, sedan hur detta ska utformas och mellan vilka partier, är en fråga som torde avgöras efter valet den 9 september.

Leksell borde ta en titt över kommungränsen, runt om oss samarbetar Socialdemokraterna med borgerliga partier och det går alldeles utmärkt i även "heta" ideologiska frågor.

Det som Ronneby behöver framgent, är alltså mer av samarbete och betydligt mindre av blockpolitik. Men uppenbart är Leksell och SD oförmögna att ta till sig det, och det är en inställning som kommunen på sikt kan få problem med i sin verksamhet gentemot kommuninvånare och besökare.

Ronneby kan och behöver bättre. Därför är en röst på Socialdemokraterna i valet den 9 september det som jag varmt förordar.

Med förhoppning om ett Gott nytt år.