Ronnebyhus behöver inget bidrag

Ronny Pettersson, (V)
Ronnebyhus behöver inget bidrag från ägaren, skriver Ronny Pettersson (V).
Foto:Jens Svensson
Ronnebyhus behöver inget bidrag från ägaren, skriver Ronny Pettersson (V).

Sune Håkansson har kommenterat min insändare om kommunalrådet Roger Fredrikssons syn på AB Ronnebyhus som kommunens sorgebarn. I insändaren framför Sune vissa åsikter/synpunkter om Ronnebyhus som kan verka förvirrande för läsarna varför jag vill kommentera några av dessa.

Sune hävdar att Ronnebyhus behöver tillskott från ägaren om det skall byggas nytt. Förklaringen till detta är att soliditeten är för låg, enligt Sune. Nej Sune, Ronnebyhus behöver inget bidrag från ägaren. Det räcker med att Ronneby kommun ställer upp med borgen för de lån som Ronnebyhus behöver. Kommunen kompenseras för denna borgen med 0,35 procent på lånesumman.

Sune hävdar också att Ronnebyhus tar ut en för hög hyra för de särskilda äldreboenden som Ronneby kommun hyr. Av insändaren kan man få intrycket att Ronnebyhus har en avkastning på 6–8 procent, vilket skall jämföras med kommunens möjlighet att låna för lägre än 2 procent. ”Ronnebyhus har därvidlag ett helt kapitalistiskt tänkande”, skriver Sune.

För det första glömmer Sune bort något som heter avskrivningskostnad och som uppgår till cirka 3 procent. Ronnebyhus har sina lån bundna på längre tid, eftersom bolaget inte vill ha en allt för ”kapitalistiskt tänkande” och därför inte vill spekulera i hyresnivåer, varför den genomsnittliga räntan vid senaste årsskiftet uppgick till 2,87 procent.

Till detta finns en så kallad ”riskpremie” på 1 procent, vilket med rådande politiska majoritet i Ronneby kommun kanske är alldeles för lågt satt? Dessutom finns ett avtal mellan Ronnebyhus och Ronneby kommun att var tredje år göra en uppföljning av befintliga hyresavtal och vid behov reglera den över-/underdebitering som eventuellt förekommit för den gångna treårsperioden.

Avsikten med detta är att Ronnebyhus hyresgäster inte ska vinna eller förlora på att kommunen hyr lokaler av bolaget utan de hyresintäkter som bolaget får av kommunen ska motsvaras av de verkliga kostnader som uppstår.