Ronnebyhus ett guldägg

Sune Håkansson, Ronnebypartiet ,

Ronny Petterson, (V), synes hålla med mig. Ronnebyhus är ett guldägg. Det redovisade egna kapitalet är över 100 miljoner kronor.

I det ännu opublicerade bokslutet för 2016 framgår att det därtill finns ”dolda” tillgångar på en halv miljard kronor. Marknadsvärdet på fastigheterna är, enligt oberoende bedömare, en halv miljard högre än det bokförda värdet.

Det är inte jag, som har åsikten att Ronnebyhus behöver tillskott. Jag refererar till en konsultfirma, som räknat fram att om den synliga soliditeten skall vara 10 procent, så behövs tillskott, om Ronnebyhus skall bygga nya bostäder. Någon hänsyn till de dolda reserverna vill man inte ta.

Trygghetsboendena har varit lyckade satsningar. Jag hoppas att Äldrenämnden och Ronnebyhus i samarbete skall kunna öppna ett boende i Kallinge vid kommande årsskifte. Fler behövs, exempelvis i Listerby. Inne i centralorten skulle jag vilja testa alternativet med trygghetsboende i insatslägenheter.