Särbehandla inte Sverigedemokraterna

Insändare Artikeln publicerades
Sune Håkansson, Ronnebypartiet vill erbjuda Sverigedemokraterna vice ordförandeposten i Miljöteknik.
Foto: Maths Olsson
Sune Håkansson, Ronnebypartiet vill erbjuda Sverigedemokraterna vice ordförandeposten i Miljöteknik.

Det gick bra för SD i valet. I Ronneby gick det bäst i riksdagsvalet, några procent sämre i kommunvalet. Likväl fick SD fjärdedelen av rösterna i det kommunala valet. På sitt sätt är det imponerande att SD vuxit så snabbt.

Spegelbilden av det hela är att de etablerade partierna, främst S, har gått tillbaka.Min tro är att det inte bara är SD:s åsikter, som lockar väljarna. Numera skiljer det inte så mycket i invandringspolitiken mellan SD, S och M.

Snarare är SD-rösterna ett tecken på att man röstar mot de etablerade partierna, rena rama missnöjesyttringarna. I de flesta kommunala frågorna har inte SD någon egen, redovisad, åsikt. SD i Ronneby har aldrig redovisat något genomarbetat budgetförslag, exempelvis. Möjligen kan SD säga att de vill spara på hemspråksundervisningen. Denna kan lätt bli dyr.

Där finns det, såvitt jag förstår, en lagstiftning. Elever skall ha hemspråksundervisning om det finns fem elever, som talar ett visst språk. I Ronneby kommun tillämpas regeln att det räcker med ett barn. Jag förstår SD:s åsikt. Jag tror också att kommunens budgetberedning kommer att föreslå en övergång till riksnormen.

Likväl: Många föreslår att SD skall hållas utanför allt inflytande. I praktiken har det förvisso varit tvärtom. En vågmästare är inte utan inflytande. Man kan naturligtvis se till att ett stort parti inte får några ordförandeposter, eller några vice ordförandeposter. Det går så länge som partiet inte har mer än 50 procent av rösterna.

Jag tror att det är att ge SD en extra fördel, vid nästa val, om man gör så. Folk menar att det är i högsta grad osportsligt att helt särbehandla ett parti. Missnöjet mot de etablerade partierna blir ännu större nästa gång. En del verksamheter i kommunen torde sakna inslag av rasism.

Miljöteknik har sannolikt inte några avvägningar vad gäller invandringen, för att ta ett exempel. Där kan SD få vice ordförandeposten?

Därför: Behandla SD som vilket annat parti som helst. Diskutera och debattera med dem. Därav följer inte att man behöver komma överens.

Sune Håkansson, Ronnebypartiet