Satsa pengar på en levande landsbygd

Insändare Artikeln publicerades

Under 80-talets första hälft drog den dåvarande socialdemokratiska regeringen igång kampanjen ”Hela Sverige ska leva”. Under ledning av industriministern Thage G. Peterson  påbörjades arbetet som resulterade i folkrörelsebaserade arbetsgrupper i varje län.

Dessa består och lägger ner ett värdefullt arbete. Men visst finns det mycket mer att göra för att utjämna skillnader mellan stad och landsbygd. På en del håll har kommunal service märkbart försämrats, banker och postkontor lagts ner,bibliotek koncentrerat sin verksamhet till kommunala centralorter o.s.v.

Därför skulle jag välkomna initiativ, inte minst från mitt eget parti Socialdemokraterna, till en översyn av servicen på vår landsbygd, vari jag räknar in skärgård. Jag kan också tycka att här kan kommuner och landsting/regioner spela en stor roll. T ex kan distriktssköterskornas mottagningar bli fler, kanske fler hembesök av läkare etc.

Kanske mer av ambulerande service som för mammografi och prostatascreening.Det finns också mycket att göra inom kollektivtrafikens områden. Kanske genom trafik med mindre bussar i glesbygd och ökad samordning med skolskjutsverksamheter. Betydelsefyllt är också att vi värnar om samlingslokalerna på landsbygden.

Folkets Hus, bygdegårdar och ordenshus spelar en stor roll för ett levande kulturliv med bio, och teater. Ja, ibland till och med operaföreställningar per länk. Bättre möjligheter för vatten och avlopp är också viktiga frågor i flera landsbygdskommuner.

Min maning till dagens beslutsfattare är alltså att satsa resurser på en levande landsbygd som bevarar vårt öppna kulturlandskap, viktigt för vår försörjning men också för vår rekreation.

Vän av ordning påpekar naturligtvis att mina önskelistor kommer att kosta stora pengar för skattebetalarna. Visst är det så i det korta perspektivet. Men i i förlängningen tror jag tvärt om. Genom att skapa goda villkor på vår landsbygd kommer företagsverksamheten där att öka och yngre människor kommer att vilja leva och verka där.

I förlängningen är jag övertygad om att detta skapar goda bidrag till en stark samhällsekonomi.

Bernt Sjöström, socialdemokrat