Satsar på välfärd som också ger nya jobb

Insändare Artikeln publicerades
”Det går inte att sänka skatterna och samtidigt påstå att man satsar på välfärden.”, skriver s-riksdagsledamöterna från Blekinge; Magnus Manhammar, Suzanne Svensson och Peter Jeppsson.
”Det går inte att sänka skatterna och samtidigt påstå att man satsar på välfärden.”, skriver s-riksdagsledamöterna från Blekinge; Magnus Manhammar, Suzanne Svensson och Peter Jeppsson.

Socialdemokratisk arbetsmarknadspolitik levererar. Arbetslösheten fortsätter att sjunka i hela landet och sysselsättningen är historiskt hög. Arbetslösheten var 7,1 procent i slutet av april. För ett år sedan var den 7,5 procent. Även här i Blekinge ser vi samma positiva trend.

Även ungdomsarbetslösheten har sjunkit drastiskt under vår tid vid makten. Dessutom visar de senaste mätningarna att det går allt snabbare för gruppen utrikesfödda att ta sig in på den svenska arbetsmarknaden. Särskilt bland nyanlända är allt färre arbetslösa.

Hittills i år har 4 700 nyanlända personer börjat jobba eller studerat när man tittar till hela Sverige, förra året låg samma siffra på 2 400 personer. Det är främst regeringens satsningar på subventionerade jobb som gett resultat. De är en viktig väg in på arbetsmarknaden.

Dessutom har extratjänsterna i offentlig sektor fallit väldigt väl ut och gynnat utvecklingen. Allt detta är förstås oerhört positivt, men vi ska fortsätta att sänka arbetslösheten ytterligare. Till år 2020 ska vi vara bäst i EU. Det är ett vallöfte som vi håller fast vid.

Genom att storsatsa på välfärden ser vi till att nya jobb skapas där. Genom att investera i utbildning ser vi till att rätt kompetens utbildas till de jobb som finns. Genom att stötta små och medelstora företag, samt främja svensk export ser vi till att antalet jobb ökar. Men socialdemokratisk arbetsmarknadspolitik handlar inte bara om att förbättra förutsättningarna för att skapa nya jobb, det handlar också om trygghet när man väl har ett jobb.

Vi vill minska de osäkra anställningarna ytterligare och göra heltid till norm på hela arbetsmarknaden. Vi vill fortsätta att stärka den svenska arbetsrätten. En stark arbetsrätt är inget problem, det är däremot brist på rätt arbetskraft.Vi har satsat stora resurser på bättre arbetsmiljö för att minska sjukskrivningar, olyckor och dödsfall. Dessutom har vi höjt A-kassan.

Det går inte att sänka skatterna och samtidigt påstå att man satsar på välfärden. Lika dumt är det att hävda att en försvagad arbetsrätt skulle främja företagandet. Företag i Sverige har idag problem med att hitta rätt kompetens, inte att sparka folk.

Höstens val är ett vägval. Vi vet att vi kommer att satsa på välfärden och på att skapa trygghet. Såväl på arbetsmarknaden, som i landet i övrigt.

Peter Jeppsson, Suzanne Svensson och Magnus Manhammar, riksdagsledamöter (S), Blekinge