SD vill ha herrefolksfolkhem

Håkan Andrén ,

Svar till SD-gruppledare Nicolas Westrup och SD-partistenTomas Lundberg. Ni påstår i er insändare att ”Ingen i SD är rasist" och att ni är uttalat positiva till spännande kulturinfluenser” men ni råkar, som av en händelse, glömma att skriva ”så länge det rör sig om ett mycket begränsat antal assimilerbara invandrare och flyktingar.”

Hur ska ni kunna få spännande kulturinfluenser från assimilerade människor? Tänkte ni inte på det eller tänkte ni som vanligt inte alls? Assimilation innebär att ni ska göra dem till ”riktiga” svenskar och det senaste exemplet på icke assimilerbara människor är enligt Björn Söder judar och samer! Det är sådant som gör er till rasister!

Vidare skriver ni ”att kunna vara positiv förutsätter att man vågar se alla de hot som följer med "oassimilerade individer och grupper." I din värld Tomas får bara vissa människor plats. Under begrepp som ”det största hotet sedan Hitler” drar du alla muslimer över en kam och dömer ut dem som ”oassimilerbara”. Ert s.k. folkhem är inte det folkhem jag vill ha, det är ett Herrefolkshem. Det är sådant som gör er till rasister!

Nej jag menar inte väl vad det gäller dig Tomas och alla andra rasister inom SD utan jag menar precis det jag skriver. Att ni vill ha fler invandrare i ert parti är ju någonting ni får jobba med men glöm inte att tala om att förutsättningen är deras assimilation. Jag kommer inte att hjälpa er hur mycket ni än bönar och ber.