Se godsströmmarna i sydöstra Sverige

Insändare
"En östlig dragning genom Småland av den nya stambanan mellan Stockholm och Malmö skapar i förlängningen också bättre förutsättningar för förbättrat resande och förbättrade godstransporter från Kronoberg, Blekinge och Kalmar län", skriver s-politikerna Tomas Eneroth och Lena Hallengren.
"En östlig dragning genom Småland av den nya stambanan mellan Stockholm och Malmö skapar i förlängningen också bättre förutsättningar för förbättrat resande och förbättrade godstransporter från Kronoberg, Blekinge och Kalmar län", skriver s-politikerna Tomas Eneroth och Lena Hallengren.

Tillväxten idag drivs av kunskap och möten. Ska Sverige klara den internationella konkurrensen måste fler växande orter och regioner ha tillgång till snabba och effektiva resmöjligheter. Samtidigt ser vi att dagens järnvägssystem är överbelastat och att det finns ett stort behov av utbyggnad.

Den förra regeringen tillsatte därför en utredning, Sverigeförhandlingen, som skulle lägga fram förslag till utbyggnad.

Sverigeförhandlingens förslag till utbyggnad kan dock ifrågasättas på viktiga punkter. Förslaget ger för små nyttor och är svårt att finansiera. Regeringens förslag är istället att en utbyggnad av nya stambanor ska ske etappvis och inom ramen för det normala planeringsarbetet. Vi delar den synen.

Dessvärre har viktiga perspektiv glömts bort i diskussionen runt Sverigeförhandlingen. Förslagen om höghastighetsjärnväg har fokuserat på den långväga persontrafiken och inte på regionaltrafiken och godstrafiken. Vi kan inte bygga järnväg huvudsakligen för stockholmarnas vilja att åka till Göteborg och Malmö.

8 miljoner människor bor utanför Stockholm och dessutom behövs järnvägen också för godstrafik. En av de viktiga uppgifterna för en ny stambana är därför att maximalt avlasta dagens infrastruktur. Sydöstra Sverige har en erkänt dålig infrastruktur. Trots detta utvecklas regionen. Dock hotas tillväxten av brist på goda förbindelser, både inom regionen och till angränsande områden.

Sydöstra Sverige ser också de ökande godsströmmarna från våra grannländer på andra sidan Östersjön, vilket skapar behov av ökad kapacitet för godstransporter. En östlig dragning genom Småland av den nya stambanan mellan Stockholm och Malmö skapar i förlängningen också bättre förutsättningar för förbättrat resande och förbättrade godstransporter från Kronoberg, Blekinge och Kalmar län.

Där är befolkningsunderlaget mycket större än längs med den föreslagna västra sträckningen. Dessutom ger en östlig dragning av järnvägen genom Småland en ökad avlastning av stambanan och möjliggör bättre godstransporter än den av Sverigeförhandlingen föreslagna västra dragningen.

Det gör att de ökade godsmängderna både från vår egen industri och från våra grannländer kan tas om hand och transporteras hållbart. En östlig dragning har därför en ökad samhällsekonomisk nytta. I de fortsatta diskussionerna runt Sverigeförhandlingen är det därför viktigt att det kvarstår som alternativ för Trafikverket. Det skulle gagna hela Sverige.

Tomas Eneroth

Riksdagsledamot (S) från Kronoberg

Lena Hallengren

Riksdagsledamot (S) från Kalmar län