Se strukturerna bakom mäns våld

Marie Eriksson, Sölvesborgsepresentant för "det lilla feministiska partiet" ,

Svar på Bengt Olof Dikes insändare ”Hon nämner aldrig stora kvinnogestalter” i Sydöstran 14 mars.

Hej Bengt Olof Dike. Det är alltid roligt när människor engagerar sig i sin omvärld. Men ibland blir det lite fel.

Din insändare bemöter inledningsvis redaktionens rubrik på Gudrun Schymans replik på Hans Bülows ledare. Om du lade märke till Schymans text efter redaktionens rubriksättning, så vet du att svaret inte handlade om att vara regeringsduglig eller inte, det handlade om demokratiskt processer och vitalisering av politiken. Eller hur?

Sedan kommer "inte-alla-män"-argumentet. Så tröttsamt. Men för din skull tar jag det en gång till. Alltså; när feminister pratar om män och kvinnor och om över- och underordning så talar vi om mönster och strukturer i samhället. Vi talar inte om dig eller andra enskilda män personligen.

Dock talar vi om er som del i en grupp, vilket för många män av någon anledning verkar vara extremt provocerande. Som tillhörande en grupp som dominerar förövarstatistiken kring t.ex. våld mot kvinnor hade det varit klädsamt om du lade mer energi på att uppmärksamma de utsatta kvinnorna (och männen) istället för din egen kränkthet, som inte är befogad, för att, jag upprepar: det handlar inte om dig personligen. Ok?

Självklart ska det fokuseras på enskilda individer i den juridiska hanteringen av oförrätter, på så sätt löser vi problem kortsiktigt och skipar rättvisa för de personligen inblandade. Men om vi på lång sikt vill komma åt problemet ovan; mäns våld mot kvinnor (och andra män) behöver vi se strukturer och mönster och försöka ändra på dessa för att undvika att de upprepas om, och om, och om igen.

Sista stycket om den saknade uppräkningen av Bengt Olof Dikes favoritkvinnor i Fi:s namn förstår jag inte riktigt syftet med? Men en möjlig tolkning är att Herr Dike önskar att fler kvinnor vore som moder Teresa; självuppoffrande och gratisarbetande där omhändertagandet är ett kall, för då skulle den irriterande "konflikten mellan könen" raderas.