Självklart ska Tvings skola vara kvar

Insändare Artikeln publicerades

Vi vill tacka Lage Holmgren, med flera, för att vi moderater får möjlighet att berätta för er om hur vi ser på framtiden för Tvings skola, som är så viktig för landsbygdens utveckling. Vi är, liksom ni, stolta över skolan i Tving.

Självklart ska den nyrenoverade skolan i Tving vara kvar! Under förra mandatperioden, när vi moderater styrde Karlskrona tillsammans med våra allierade i Femklövern, gjordes förändringar i skollagen för att höja kvalitén på skolorna i Sverige.

Det blev då tydligt att mindre skolor på landsbygden inte hade förutsättningar för att genomföra dessa förbättringar. Därför tog vi moderater, tillsammans med våra samarbetspartier i Femklövern, fram en tvärpolitisk överenskommelse tillsammans med oppositionen, för att säkerställa att landsbygdsskolorna skulle kunna finnas kvar.

Vi ser att Tving skola är en attraktiv skola, som många barn och föräldrar väljer till sina barn, därför blir det fria skolvalet till en fördel för en framgångsrik landsbygdsskola som Tving. Mindre skolor är dessutom trygga samtidigt som det finns en god kontakt mellan barn, föräldrar, lärare och rektor.

Det är i skolan grunden för framtiden läggs, drömmar skapas och kunskapsresan börjar. Det gäller alla barn, oavsett om man bor i Tving, i en tätort eller på Trossö. Tyvärr lämnar alltför många elever kommunens skolor med underkända betyg och många saknar gymnasiebehörighet. Förra året var skolans underskott 39 miljoner kronor, och redan i år är besparingskravet från styret ytterligare 10 miljoner kronor.  Detta slår tyvärr hårt mot alla skolor, både små som stora.

Vi moderater anser att det är oacceptabelt att spara och dra ner på kvalitén i skolan. Lage Holmgren, med flera, uttrycker oro för urbaniseringen. Tyvärr slåss hela den moderna världen mot urbaniseringen, oavsett tid och vem som är statsminister. Därför är det extra viktigt för oss moderater att slå vakt om en levande landsbygd, särskilt i en kommun som vår, där en stor del av våra kommuninvånare lever, verkar och bor på landsbygden.

Vi moderater lovar dig, Lage Holmgren med flera, att om vi får förtroendet att styra kommunen kommer Tvings skola att finnas kvar. Med en röst på oss moderater får du också ett löfte om att skolan ska få mer ekonomiska resurser. Då får alla barn, oavsett om de bor i Tving, i en tätort eller på Trossö en bättre skolgång. Det förtjänar alla de barn som växer upp i vår kommun.

Camilla Brunsberg (M), oppositionsråd

Emma Swahn-Nilsson (M), andre vice ordförande i Kunskapsnämnden

Thomas Nilsson (M), ordförande i Fridlevstad Tving Sillhövdas lokala moderatförening