”Skäms, äldreförvaltningen i Karlskrona”

Christina ,
I september samlades anställda i äldreförvaltningen i Karlskrona till ett protestmöte i Folkets Hus. Problemen i bemanningen är kvar. I förgrunden syns Linda Yvemark och Lisbeth Bengtsson.
Foto:Charlotta Ottinger
I september samlades anställda i äldreförvaltningen i Karlskrona till ett protestmöte i Folkets Hus. Problemen i bemanningen är kvar. I förgrunden syns Linda Yvemark och Lisbeth Bengtsson.

Ni har lyckats köra äldreförvaltningen till ett totalt kaos, ni har fråntagit mig/oss arbetsglädjen. Det finns något i förvaltningen som ni kallar VÄRDEGRUND! Se till då att leva upp till den!

Då menar jag värdegrunden både mot oss anställda och brukarna. Ni har helt och hållet glömt bort människan vi jobbar med.

Ni har satt fullt fokus på att jaga oss, mäta våra tider, ni uppmanar oss att inte hålla hastighetsbegränsningarna, för vi har piskan på ryggen, öka, öka ni hinner mera! Vi får inte ta in personal eller om sanningen ska fram så finns ingen personal att sätta in.

Jag uppriktigt skäms över min arbetsgivare, för att ni har totalt glömt bort att de äldre har rätt till en trygg och omsorgsfull omvårdnad. Att alltid få höra hos brukarna, om du hinner? Ska du redan gå? Vi går hem från jobbet och mår dåligt, vi är sönderstressade, vi går med en ständig oro att jobba underbemannade, vi vet inte hur vi ska jobba, då ni går in och ändrar i fastställda arbetsscheman.

Ni ser inte personalen längre som en tillgång för äldreförvaltningen, ni kör över oss fullständigt. Ni har gjort oss till ett gäng skållade råttor, ni ser inte OSS längre! Utan bara pengapåsen, och ni lutar er mot olika datasystem som ni köpt in som ska lösa situationen.

Jag/vi gör vårt bästa för att ge brukarna den bästa omsorgen, men nu går det inte längre! Vi hinner inte mer, vi orkar inte mer, ni har fråntagit oss arbetsglädjen, för ni har tagit bort de verktygen vi behöver! Tid och personal.

Så politiker och chefer i Äldreförvaltningen sätt er ner och fundera på vad värdegrunden är i förvaltningen, läs den, och om ni har någon förståelse överhuvudtaget vad som står där, löever ni upp till den?

Vår gemensamma värdegrund utgår ifrån mötet och samspelet mellan människor. Det handlar om människosyn. Varje människa är unik Alla människor har lika värde utifrån sin egen person och inte utifrån sina funktioner, religion, etnisk tillhörighet, ålder eller kön.

Varje möte är unik. Mötet och samspelet mellan människor ska präglas av respekt, värme och lyhördhet. Varje uppdrag är viktigt. Alla uppdrag, utifrån situationen, ska utföras på bästa sätt. Vi lyckas genom att samarbeta. Vi delar med oss. Vi lär av varandra. Vi är prestigelösa.

Alla har vi, enskilt och gemensamt, ansvar hela vägen.