Skicka inte tillbaka de unga afghanerna

Per, Marianne, Annika , Agneta Willy , Olle , Viveka ,
Afghanska ungdomar protesterar i Stockholm mot utvisningarna till Afghanistan.
Foto:Christine Olsson/TT
Afghanska ungdomar protesterar i Stockholm mot utvisningarna till Afghanistan.

Sverige och andra länder i Europa har fel i att hävda att delar av Afghanistan är ofarliga. Antalet civila dödsoffer i landet nådde under 2016 rekordnivåer och 2017 spås gå mot samma håll.

Sverige och flera andra länder i Europa återsänder sammanlagt tusentals människor till Afghanistan, där de löper en verklig risk att utsättas för allvarliga människorättskränkningar, säger Amnesty International i en rapport som släpptes i veckan.

Rapporten "Forced Back to Danger: Asylum-Seekers Returned from Europe to Afghanistan" beskriver de upplevelser afghaner som sökt asyl i flera europeiska länder haft efter att återsänts till hemlandet.

De har bland annat skadats i bombattacker, dödats eller är tvungna att leva i rädsla att bli förföljda på grund av sin sexuella läggning eller konvertering till kristendomen.

Ensamkommande barn och unga vuxna som var barn när de först kom till Sverige eller andra länder i Europa är bland de afghaner som har blivit återsända.

Flera av de som har intervjuats berättar för Amnesty att de skickades tillbaka till delar av Afghanistan de inte var bekanta med trots risken att utsättas för fara och den straffrihet som råder i landet för brott som tortyr.

Trots att antalet civila dödsoffer i Afghanistan är rekordhögt, enligt statistik från United Nations Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA), tvingas afghaner att återvända till konfliktdrabbade områden, något som strider mot internationell rätt.

Att återsända människor till Afghanistan strider mot internationell rätt och måste upphöra omedelbart.

De europeiska länderna som en gång i tiden utlovat stöd till afghaner skickar nu tillbaka dem till ett land där säkerhetsläget har försämrats, säger Horia Mosadiq, Afghanistanutredare på Amnesty International.