Sluta straffa lokala journalistiken

Jeanette Gustafsdotter ,
Vi måste få rättvisa i skattepolitiken. I dag gynnas globala IT-bolag och missgynnas lokala tidningar som Sydöstran, konstaterar Jeanette Gustafsdotter i Tidningsutgivarna.
Foto:Mattias Mattisson
Vi måste få rättvisa i skattepolitiken. I dag gynnas globala IT-bolag och missgynnas lokala tidningar som Sydöstran, konstaterar Jeanette Gustafsdotter i Tidningsutgivarna.

Svenska och globala medieföretag lever i praktiken efter olika skatteregler. Jättar som Facebook och Google gynnas. Det krävs såväl inhemska åtgärder och ändringar inom EU, som gör det möjligt för lokala medier att konkurrera på lika villkor som de globala.

Det skulle stärka journalistikens förutsättningar och demokratins villkor. I teorin ska svenska och globala medieföretag följa samma skatteregler.

Men i praktiken är det inte så. Medan svenska tidningar måste betala bolagsskatt verkar jättar som Facebook och Google slippa undan. Menar regeringen allvar när den talar om vikten av en levande journalistik i hela landet, ja då är det hög tid att införa rättvisa skatteregler. Rättvisa i praktiken och inte bara i teorin.

I fjol sålde Facebook Sweden annonser för uppskattningsvis 1 miljard kronor. I årsredovisningen redovisar man en omsättning på 95 miljoner. Resten av intäkterna slussas, helt lagligt, till lågskatteländer.

Google gör likadant. Förra året placerade annonsörer 6 miljarder kronor i sökordsmarknadsföring, det vill säga för att annonser ska synas bredvid de länkar du sökt fram på nätet. Och eftersom den svenska marknaden domineras av Google går nästan alla miljarderna dit.

Spelar det här någon roll lokalt? Ja, dagens skattelagstiftning ger globala aktörer möjlighet att använda en större andel av sina intäkter till att utveckla nya tjänster än vad lokala medier kan. Men också till att erbjuda gratistjänster och konkurrera på den lokala annonsmarknaden.

Vi uppskattar att 89 av Googles annonsmiljoner och 13 av Facebooks kommer från Blekinge län. Totalt 102 miljoner kronor.

Gota Media, där Sydöstran ingår, betalade cirka 6 miljoner kronor i skatt i fjol – trots att bolaget redovisade en förlust. Detta samtidigt som Facebook Sweden – med en sannolik omsättning på miljarden – betalar 2,5 miljoner i skatt. Allt lagligt. Google Swedens vinst belastas i sin tur med 5,5 miljoner i skatt och det på uppskattningsvis 5,6 miljarder i annonsintäkter.

Det främsta skälet till att it-jättarna betalar så lite svensk skatt är att de skattetekniskt inte anses permanent etablerade här.

Dagens lagstiftning är skapad för mer traditionella affärsmodeller. Modeller som bygger på att bolag har behov av fysisk närvaro på en marknad för att kunna tjäna pengar där. Men med digital teknik behöver jättarna liten eller ingen fysisk närvaro här för att vara lönsamma.

Till det kommer att globala bolag ofta använder koncernstrukturer som gör att de kan föra över vinster från det land där vinsterna skapas till en annan del av koncernen i ett land där skatten är lägre. På så sätt kan de skapa en konstlat låg skattenivå. Men också välja mellan olika länders skatteregler för att maximera vinsten.

Det är möjligheter som lokala mediebolag inte har.

Regering och riksdag har ofta uttryckt engagemang för journalistiken och dess betydelse för det offentliga samtalet och demokratin. Med tanke på att annonspengarna nu i ökande grad hamnar hos it-jättar har vi ett problem.

Därför uppmanar vi regeringen att se över konkurrensförhållandena mellan svenska och globala aktörer. Regeringen bör verka för både inhemska åtgärder och ändringar inom EU, som gör det möjligt för lokala medier att konkurrera på lika villkor som de globala.

Rättvisa regler skulle inte bara stärka journalistikens förutsättningar utan även vår levande demokrati.