S+MP sviker funktionsnedsatta människor

Gustav Nilsson ,

S+MP-regeringen är på väg att rasera lagen om stöd och service till människor med funktionsnedsättning, i dagligt tal LSS. En lag som tillkom under de borgerliga regeringsåren 1991-94.

En rättighetslag som hjälpte tusentals människor med funktionsnedsättning till ett drägligt liv. Regeringen sviker nu samhällets allra svagaste. Aldrig förr har så många med en funktionsnedsättning fått avslag från Försäkringskassan.

En myndighet som av regeringen fått uppdraget att bevilja färre assistanstimmar. Regeringen använder Försäkringskassan för att försöka smyga igenom förändringar som de själva inte vill skylta med utåt i debatten. Antalet avslag på ansökan om personlig assistent når nu rekordnivåer 86 procent av de som söker får avslag.

Det handlar bland annat om stödet till barn med svåra funktionsnedsättningar. Barn som inte kan andas själva, barn som kräver sondmatning och ständig övervakning.

Nyhetsrapporteringen visar ständigt på tragiska fall med oro och mänskligt lidande. Svårt sjuka barn är inga fuskare. Ett nytt hårt Sverige växer fram med regeringens politik.

Ansvarig minister Åsa Regner (S) vill nu låta kommunerna betala för regeringens hårdföra linje. Kraven ska skärpas så att kommunerna får ta ökat ansvar för kostnaderna.

S+MP-regeringen ska ställa nya krav på kommunerna utan att skicka med löfte om hjälp med finansieringen.

Enligt ett uttalande av ministern måste kommunerna "skärpa" till sig. Kommunerna får ta ansvar för regeringens svek och eftersom kommunerna i slutänden har sista hands ansvaret kan de inte slippa ifrån kostnaderna.

Anhöriga tvingas också ta ett betydligt större ansvar när regeringen stramar åt och försämrar möjligheten till personlig assistans.

Regeringen måste upphöra med sin inhumana politik som drabbar människor med funktionsnedsättning.