”Stress och utbrändhet bryter ner Sverige”

Insändare Artikeln publicerades
Vi politiker har extra ansvar för att få ned stressen på våra arbetsplatser, tycker miljöpartisten Madeleine Norman, MP, i Karlskrona. Bilden på sjukskrivna kvinnan har tagits i ett annat sammanhang. Foto: Erik G Svensson
Vi politiker har extra ansvar för att få ned stressen på våra arbetsplatser, tycker miljöpartisten Madeleine Norman, MP, i Karlskrona. Bilden på sjukskrivna kvinnan har tagits i ett annat sammanhang. Foto: Erik G Svensson

I Sydöstran den 17 januari kunde man läsa om att de kommunala förskolornas pedagoger vittnar om stress och arbetsrelaterade sjukdomar samt att tiden för återhämtning är obefintlig i deras arbetsvardag. När jag läste det blev jag mycket illa berörd över de anställdas situation.

Tyvärr är pedagogerna inom förskolan inte ensamma om detta, anställda från social - och funktionstödsförvaltningen har vittnat om samma problematik. Det ska inte få fortsätta.

Undertecknat har själv blivit sjukskriven för arbetsrelaterad stress och det är verkligen en lång väg tillbaka för återhämtning när man väl gått in i den berömda väggen. Att tappa minnet, att inte orka leka med sitt barn, att förlora glädjen i det man egentligen brinner för är ohållbart. Att folk blir sjuka för att de sköter sitt jobb är något som hör forntiden till, inte i ett modernt välfärdssamhälle 2018!

Tyvärr ökar stressrelaterade sjukdomar markant i vårt samhälle och det anses som ett folkhälsoproblem. Stress och utbrändhet bryter ner Sverige! Jag har påbörjat en motion i ärendet och planerar att lämna in det till kommunen så fort det blivit godkänt demokratiskt av miljöpartiets medlemmar, där jag ber att kommunens styrande partier ser över friskvårdspolicyn och gör den mer flexibel för de anställda.

Detta är bara ett första steg, minskad arbetstid har länge varit ett förslag från MP och som blivit verklighet hos till exempel sjukskötarna i Malmö kommun. Pedagogerna i sin insändare skrev att vi ska vara rädda om dom, och jag kunde inte vara mer överens. Vi måste vara rädda om varandra - och här har vi politiker det absolut största ansvaret.

Madeleine Norman, Politisk Sekreterare, MP Karlskrona