Svar direkt om bussproblemet

Insändare Artikeln publicerades

– Självklart ska ingen av våra chaufförer utsätta sig för situationer där de kan skadas. Våra rutiner är att vår trafikledningscentral, som är bemannad dygnet runt, kontaktas när det uppstår problem med någon av våra många bussar, så skickar vi genast en ersättningsbuss.

Men ibland bedömer föraren situationen som att han utan fara för sig själv och passagerarna kan åtgärda felet provisoriskt, vilket då vanligen också gynnar passagerarna, som slipper vänta. Då skickas ersättningsbussen eller en jourhavande mekaniker till ändhållplatsen, för vidare åtgärder. Vi har också egna verkstäder.

Vi litar på att chauffören ger en korrekt bedömning även utifrån trafiksituationen. Det är en sak att göra den nu nämnda åtgärden på en lugn gata, eller i en bussficka, eller ute på den trafikintensiva E22. Det är mycket teknik i dagens bussar, och våra chaufförer är inga mekaniker. Det kan uppstå fel, men det finns alltså alltid en back up.

Mats Knutsson

Trafikchef, Bergkvarabuss