Svaret är inte så enkelt som ja och nej

Birger Wernersson ,

Kommentar till insändare av Bengt Olof Dike i Sydöstran den 7 september med rubriken "Svara ja eller nej, Birger Wernersson". Bäste Bengt, vid det samtal du hänvisar till talade jag om för dig att portalparagrafen i kyrkoordningen ej är satt under proposition att fira gudstjänst, bedriva diakoni, mission och undervisning.

Vilket betyder att kyrkan har flera verksamheter att nå ut med det kristna budskapet. Vi är flera nomineringsgrupper med olika mål hur vi skall nå det.

Socialdemokraterna är en nomineringsgrupp med en stark känsla för kyrkan och en stor grupp som deltar i söndagens gudstjänstfirande i vårkyrkor runt om i landet. Kyrkomedlemmarna vet vad socialdemokraterna står för.

Vi arbetar för en avgiftsfri barn- och konfirmandverksamhet i våra församlingar och det ryms i våra budgetar, det handlar om politiskt mod då kan flera få ta del av det kristna budskapet.

Föräldrar skall inte stå med mössan i hand hos konfirmandledaren, församlingspedagogen eller kyrko-/församlingsråd för att kunna få del av verksamheten och det kristna budskapet i en bra verksamhet i våra församlingar i Svenska kyrka, men det ser så olika ut i vårt avlånga land.

Diakoniverksamheten är en annan del av portalparagrafen som vi socialdemokrater stöder på det varmaste i våra församlingar, där samhället inte räcker till skall en aktiv kyrka göra skillnad och för att citera vår ärkebiskop Antje Jackelen; ”Vi hjälper för att vi är kristna och inte för att dem vi hjälper är kristna”.

Vi motsätter oss att ställa grupp mot grupp i samhället eller i värden.

Undervisning vad är det om inte att undervisa i den kristna tron Bengt. Med detta avslutar jag denna debatt. Svaret är inte så enkelt som JA eller NEJ man måste se helheten i den kyrka vi lever i och satt att verka i.

En röst på Socialdemokraterna den 17 september är en garant för en öppen folkkyrka med glädjebudskap och allas lika värde.