Ta bort 30 % av administrationen i landstinget

Insändare Artikeln publicerades
Opion Västblekinge vill ha besked av sjukhuschefen Lars Almroth som också ger det i ett direkt svar.
Opion Västblekinge vill ha besked av sjukhuschefen Lars Almroth som också ger det i ett direkt svar.

Krisen för sjukvården är uppenbar. Måndagen den 28 maj kunde sanningen om den fullständigt uppenbara krisen i landstinget inte döljas längre.

BLT:s nyhetsartikel talade sitt tydliga språk: ”Rekordunderskott för landstinget”. Matematiskt blir underskottet tresiffrigt. Skattehöjning kan inte uteslutas, får läsarna också veta.

Den närmast ansvarige för krisen, landstingsrådet Kalle Sandström S, säger om den kommande skattepålagan att den vore en ”alltför förenklad” lösning. Men om den nu är förenklad, får Sandström vara så god att ge oss länsbor den alternativa lösningen på det stora underskottet. Hur skall den se ut på ett icke förenklat sätt?

Och se, har icke också oppositionens galjonsfigur i kraft av att vara ledare för det största borgerliga partiet i landstingsfullmäktige, Alexander Wendt M tydligen redan viskat i örat på Sandström att han godtar en skattehöjning. Hur många av Wendts väljare satte inte kaffet i vrångstrupen när de läste tidningen?

Jo, Wendt tänker hjälpa de röda partierna att ro den av dem själva kapsejsade båten i land. Detta som en engångsföreteelse för att komma ur den akuta situationen. När den är över skall skatten sänkas igen. Allt enligt Alexander Wendt. Skall han månne utverka garantier av majoriteten för att kommande års skattehöjning skall kompenseras 2019 eller 2020 av en skattesänkning?

I vilken politiska värld befinner sig oppositionsledaren, som på detta sätt ännu en gång springer Kalle Sandström till mötes? Samtidigt med de allt mörkare rapporterna om landstingets ekonomi, har sjukhuschefen, Lars Almroth, trätt fram för att besvara Opinion Västs tidigare framförda beskrivning av den nästan obefintliga akutvården i västra Blekinge, den uteblivna kostnadsredovisningen över vad hans organisatoriska förändringar kostat, såsom läkar- och bedömningsbilarna, inrättandet av en mindre akut för medicinpatienter – inga andra - i Karlshamn (bara åtta platser) jämte andra förändringar som Almroth är pappa till.

Men han redovisar inga siffror över kostnaderna, skriver bara att man sparat 20 miljoner sedan omstöpningarna gjordes. Investeringskostnaderna för medicinakuten, för bilarna, för deras personal och för annat redovisar han inte. Han förnekar att löftet att bedömningsbilarna skulle vara bemannade med läkare.

Almroth har tydligen glömt vad han själv sade om detta vid ett allmänt möte i Olofström en gång och vad som landstingsrådet Christel Friskopp S sagt till pressen. Om sjukhuschefen tvivlar, skall vi översända dokumentation i saken. Löftena har även varit många om dygnsöppen och annat akut i västra Blekinge. Ställ Kalle Sandström och landstingets ordförande, Jan Björkman S mot väggen och be dem förklara sveken.

Och sanningen är, Lars Almroth, att det inte finns en enda sjukvårdsmottagning i hela västra Blekinge som har öppet längre än till klockan 21 på kvällarna. Och om nu de tidigare av honom genomförda organisationsförändringarna varit så påstått framgångsrika, varför då göra ett nytt ingrepp i den, som Almroth aviserat?

Varje länsinvånare och väljare kan se hur de ansvariga är på väg att köra landstinget i botten. Skall de verkligen få göra det? Skall de få fortsätta med att försämra tillgängligheten till sjukvård i västra Blekinge och ständigt urskulda sig med hyrläkarutgifterna och andra faktorer, som de inte säger sig kunna påverka?

Medan varje besparingsåtgärd drabbar sjukvården, går administrationen och den politiska organisationen fria. Skär därför snarast bort minst en tredjedel av administrationen, särskilt ett antal välbetalda chefstjänster! Plocka samtidigt bort minst hälften, gärna tre fjärdedelar, av den politiska organisationen.

Länet har inte fler invånare än exempelvis ett antal mellansvenska kommuner. Gör därutöver en genomgripande översyn av hur många övriga tjänster som kan tas bort i samband med att regionorganisationen och landstinget slås samman vid kommande nyår. Och, Lars Almroth, ge oss äntligen begärda siffror på bordet och konsekvensanalyser.

Opinion Västblekinge

 

Svar direkt:

Opinion väst har fått svar tidigare, både på att det finns ett akut omhändertagande dygnet runt i Karlshamn av hög kvalitet, att det nya konceptet är 20 miljoner billigare än det tidigare och att personal i bedömningsbilarna utför högt kvalificerade tjänster, som dessutom ökar tillgängligheten till ambulans i västra Blekinge.

Det har aldrig varit aktuellt att bemanna bedömningsbilarna med läkare – denna utsaga måste bygga på en missuppfattning från Opinion västs sida. Jag kan bara beklaga att Opinion väst gång på gång för fram felaktiga uppgifter i sina insändare.

Lars Almroth, hälso- och sjukvårdsdirektör