Topppstyrningen måste minska i landstinget

Insändare Artikeln publicerades
Erik Lindborg, KD efterlyser en palatsrevolution i landstinget.
Foto: Mattias Mattisson
Erik Lindborg, KD efterlyser en palatsrevolution i landstinget.

Landstinget är en organisation fylld av högt kvalificerad personal. Det är tveksamt om det går att hitta så många "utbildningsår" på någon annan arbetsplats. Deras högsta ledning i fullmäktige, styrelse och nämnder är tillsatta enbart på politiska meriter.

Dessa personer utses i slutna rum av, i praktiken, ett mycket begränsat antal partimedlemmar. Visserligen avgör valet vem som slutligen väljs, men vilka kan man välja mellan?

Det ekonomiska resultatet i Landstinget är förskräckande, samtidigt som resultatet av vårdinsatserna är imponerande. "Maktbalansen" i Landstinget behöver förändras så att "vårdproffsen i organisationen får maximalt inflytande över hur vården ska organiseras och bedrivas, samtidigt som politikerna och deras "understödstrupper" ges en mer begränsad roll.

Toppstyrningen måste minska! Idag förslösas allt för mycket av landstingspersonalens tid på att "mata" politikerna med information, uppföljningar och statistik som i försvinnande liten utsträckning leder till initiativ som förbättrar vården.

Det innebär mest till irriterande merarbete.Det är krav på handlingsplaner, inriktningsdirektiv, prioriteringskrav, statistiska uppföljningar, målformuleringar m.m. Dessutom finns en uppsjö av regeringsinitiativ med nationella samordnare, handlingsplaner, strategier och öppna jämförelser. Formen styr. Innehållet kommer i andra hand.

Om politikerna skulle ges mindre "omsorg" av Landstingets personal kunde avsevärt mer tid läggas på själva vården och vårdköerna skulle kortas. Det blir mer tid för patientarbete. Själva syftet med Landstinget. Den medicinska professionen ska inte bara sköta vården, utan även ges ett avgörande inflytande hur den ska organiseras.

Det kallas för "tillitsstyrd vård" och ska ge Landstingets personal förutsättningar för att "rädda sig själva". Kalla det gärna en mild form av "Palatsrevolution". En sådan kan behövas ibland.

Erik Lindborg, ersättare i Landstingsstyrelsen (sedan några veckor), kandidat till landstingsfullmäktige KD