Torka kräver akuta åtgärder

Insändare Artikeln publicerades
Torkan har tagit ett järngrepp om jordar och åkermark.
Foto: Tor Erik Schrøder/TT
Torkan har tagit ett järngrepp om jordar och åkermark.

Torkan har tagit ett järngrepp om jordar och åkermark. Flera länder upplever den värsta torkperioden på mycket länge. Den lettiska regeringen utfärdade ett nationellt katastroftillstånd för jordbruket den 26 juni.

Svensk media rapporterade den 28 juni att årets spannmålsskörd blir den sämsta på 26 år – det innebär miljardförluster och brist på svensk spannmål. Läget är allvarligt. Det är plågsamt för våra bönder men förhoppningsvis blir det också en väckarklocka för alla som lutat sig tillbaka i tron om att mat ändå alltid finns i affären. Ja, det gör den – om bonden kan leverera. Bondens angelägenhet är, hur man än vrider och vänder på det, allas angelägenhet.

Torkan slår nu mot i princip alla grödor som inte bevattnas, det vill säga spannmål, raps, vall, ärter, bönor och sockerbetor. Grönsaksodlingar och potatis drabbas inte lika mycket eftersom de normalt sett bevattnas. Tack och lov så har vi ännu inte fått några larm om brist på grundvatten, även om myndigheterna rapporterar att grundvattnet sjunkit fort under försommaren.

I torkans spår sliter bonden med att kunna leverera vad hen har lovat. Som bröd, mjöl och gryn till dig och mig och foder till djuren. Skörden av vinterfoder till djur har hittills varit mycket liten och de bönder som kunnat skörda vallfoder en andra gång har bara fått 25 procent eller ännu mindre av det normala. Jordbruksverket och länsstyrelserna gör därför undantag från EU-regler så att extra marker ska kunna skördas – det är värdefullt. Men fortsätter den torra väderleken kommer djur behöva slaktas för att fodret ska räcka.

Sverige är redan ett normalår starkt beroende av livsmedelsimport. Ungefär hälften av maten vi äter är importerad och som en följd av torkan kommer behovet av att köpa mat från andra länder att bli ännu större både i år och nästa år.

Bondeorganisationerna i de baltiska länderna, Danmark, Finland och Sverige har gemensamt vänt sig till jordbrukskommissionär Phil Hogan och begärt hjälp med tidiga utbetalningar av EU-ersättningar och andra åtgärder kopplat till EU:s särskilda krisfonder. Men det behövs fler åtgärder från olika håll för att lindra den ekonomiska pressen för lantbrukare.

LRF vill därför att:

- Berörda stödmyndigheter i Sverige snabbt betalar ut EU-ersättningar för 2015, 2016 och 2017. Cirka 500 miljoner kr har ännu inte nått lantbrukarna

- Samma myndigheter betalar ut 2018 års EU-ersättningar så tidigt som möjligt under hösten

- Regeringen kraftigt höjer återbetalningen av dieselskatt för jordbruket i tilläggsbudgeten i höst

- Regeringen aktiverar en begäran om krisstöd från EU

- Regeringen skrinlägger alla planer på ökade skatter på jordbruket och livsmedelsproduktionen, t ex den aviserade kilometerskatten på lastbilstransporter

- Banker visar en öppenhet att diskutera lånevillkor och nya krediter med berörda företagare

- Lantbrukare överväger att lämna in en preliminärskattedeklaration till Skatteverket så att skatten kan anpassas till lägre inkomster

- Lantbrukare fortsätter att hjälpa varandra när det gäller tillgång till betesmarker och marker för skörd av foder

Om effekterna av den akuta torkan ska kunna mildras är det viktigt att alla aktörer tar sitt ansvar. Ur ett nationellt perspektiv är naturligtvis regeringens åtgärder särskilt viktiga. 2017 fattade riksdagen ett historiskt beslut om en nationell livsmedelsstrategi med det övergripande målet att den inhemska produktionen ska växa.

Att vi nu drabbats av den värsta torkan på ett kvarts sekel är naturligtvis inget en strategi kan styra över. Däremot är det ett bra exempel på livsmedelsproduktionens skörhet som måste kunna hanteras för att målet om en ökad livsmedelsproduktion ska uppnås.

Håkan Lundgren och Fredrik Persson, LRF Sydost