Tyst om högkostnadsskyddet

Gunbritt ,

Hur högkostnadsskyddet fungerar är nog inte alla "nya" kunder som känner till. Men då finns ju en receptionist som kunde upplysa om detta.

Nej - det ska man själv hålla reda på. Rena turen att jag kom på att fråga - efter att jag besökt läkare otaliga gånger på senaste tiden. Tydligen hade jag fått fortsätta att betala utan någon reaktion från damen i luckan.