Uppmana inte till att politisera den Högste

Insändare ,
Påskhögtiden i Australien uppmärksammas på långfredagen med att någon spelar rollen som Jesus inför korsfästelsen. Bengt Olof Dike uppmanar Sydöstran att inte dra in" Den Högste" i kyrkovalet.
Foto:Rick Mycroft/AP
Påskhögtiden i Australien uppmärksammas på långfredagen med att någon spelar rollen som Jesus inför korsfästelsen. Bengt Olof Dike uppmanar Sydöstran att inte dra in" Den Högste" i kyrkovalet.

I Sydöstrans ledare om kyrkovalet den 8/9 fanns förvisso flera lika kloka som självklara slutsatser – men också ett par, som förtjänar kommentarer. Till de första hör vaktslåendet om en öppen, demokratisk folkkyrka och upplysningen att de kyrkoaktiva S-företrädarna Birger Wernerson och Roine Olsson från östra, respektive västra, delen av vårt län är hyvens personer, som tror på Gud och den öppna kyrkan.

Det låter tryggt och säkert; Wernersson är en gammal bekantskap för mig från kyrkomötet, Olsson en nyare, som jag stiftat bekantskap med vid utbildningsdagar för valnämndsföreträdare som han ledde på ett synnerligen pedagogiskt och kunnigt sätt. Således ingen skugga över dessa hedersmän.

Men knepigare blir det, när man exempelvis tar del av en kommentar från Sydöstrans politiske kollega i Dala-Demokraten, S Sofie Eriksson. Den 5/9 löd rubriken på hennes krönika så här: ”Upp och hoppa – nu går vi ateister och röstar i kyrkan”.

Lämplig uppmaning till de icke-troende? Bedöm själva kära läsare, men jag har svårt att tro att de ovannämnda partivännerna i Blekinge och Sydöstran skulle vilja formulera sig så. Svenska kyrkan betyder ju något mycket mer och viktigare än att förminskas på detta sätt.

Visst har ateister, som är medlemmar i kyrkan, rätten att rösta. Men de utövar ju inte den av äkta omtanke om kyrkan, eftersom de inte tror på kyrkans budskap.

I Sydöstrans ledare uppmanas ”åtminstone socialdemokrater som är medlemmar” i kyrkan att rösta. Varför inte utsträcka maningen till alla kyrkomedlemmar: ju högre valdeltagandet är, desto starkare blir den demokratiska legitimiteten i resultatet.

Ingen har heller förnekat, att det ”går bra att vara demokratisk socialist och tro på Gud”. Och det går precis lika bra att inte vara socialist och tro på Gud!

Den Högste får inte politiseras. Inför Honom är vi alla blekingar, för att travestera en bekant fras. Tron är människans fasta tillit och trygghet i vardagen, den som är Svenska kyrkans viktigaste budskap. I den förenas människorna, oberoende av om de är just socialister eller icke-socialister.

Slutligen en liten rättelse av påpekandet i ledaren, att kyrkan skall följa ”våra lagar om kvinnliga präster och vigsel av samkönade par”. Det finns ingen lag som tvingar präster att viga samkönade. Däremot är kyrkoordningen, KO, glasklar vad gäller välkomnandet av kvinnor som präster.

Bengt Olof Dike

Kyrkofullmäktigekandidat

I Mörrum-Elleholms församling

Svar Direkt:

Tack för kommentaren till undertecknads ledare i lördagstidningen. Mina värderingar styr mina val i politiken, alltså även i kyrkopolitiken. För det är politik det handlar om på söndag.

Tre partier har kandidater; Socialdemokraterna, Centerpartiet och Sverigedemokraterna. Sedan finns olika sorters nomineringsgrupper. Jag ska erkänna mina begränsade kunskaper i ämnet.

Själv firar jag både jul, påsk och 1 maj. Jag sjunger gärna julpsalmer och Internationalen. Jag är döpt i kyrkan, konfirmerad och vigd i kyrkan (min fru gick bort för två och ett halvt år sedan).

Socialdemokratin står inte i konflikt med Svenska kyrkan. Tvärtom finns en stor samsyn i flera frågor. Inte minst i flyktingpolitiken. Jag tycker inte synen på aborter, samkönade äktenskap och kvinnliga präster är samvetsfrågor. Det är diskrimineringsfrågor.

Är du mot aborter diskrimineras kvinnor, är du mot vigsel av samkönade par diskrimineras homosexuella kvinnor och män, är du mot kvinnliga präster diskrimineras kvinnor igen.

Jag tycker inte någon anställd i Svenska kyrkan ska stå för diskriminering.

Hans Bülow

pol. chefredaktör

Sydöstran