Varför är Vänsterpartiet bättre än SD?

Insändare Artikeln publicerades

- Björn Söder är inte min talman, fastslog riksdagsmannen Magnus Manhammar S, på facebook, återgivet i denna tidning samma dag (24/9) som talmansvalen ägde rum i riksdagen och där Vänsterns kandidat slog ut Söder i voteringen om posten som 2:e vice talman.

Manhammar måste då vänligen svara på frågan, varför han anser Jonas Sjöstedts parti med sina rötter i kommunismen vara ett bättre alternativ än SD med dess tidigare kopplingar till en annan fruktansvärd ideologi.

Stefan Löfvén har kallat alla partier utom SD för ”anständiga”. Detta trots Vänsterns dokumenterade förflutna, vilket tydligt påvisas i en nyutkommen bok av författaren Magnus Utvik, som själv tidigare tillhörde Sjöstedts parti, och i vilken han fastslår att detta inte alls har gjort upp med sin motbjudande historia.

Två dagar innan årets val, berättade Expressen, att Jonas Sjöstedt hade möte med en terrorklassad organisation – Grupp 194 med kopplingar till palestinska DFLP, som har begått flera blodiga dåd mot Israel. En av Vänsterns riksdagskandidater i Skåne ingår i den förstnämnda gruppen.

Sjöstedt vägrade kommentera saken för Expressen. I Ung Vänsterns program förespråkas ett ”kommunistiskt” samhälle. Sjöstedt vägrade också tidigare i år att fördöma sitt ungdomsförbunds återkommande försök att störa och hindra SD:s möten. Det är också bara ett par decennier sedan hans parti skickade hyllningar till öststatsdiktatorerna.-Är detta parti verkligen anständigt och bättre än SD, Magnus Manhammar?

Bengt Olof Dike, Karlshamn

Svar direkt;

Björn Söder har under sin gärning som andre vice talman gjort rasistiska uttalanden som gör att han vare sig har mitt eller Socialdemokraternas förtroende att företräda svenska folket på det sätt en vice talman måste kunna göra. Sverigedemokraterna har historiska kopplingar till nazister och vit maktrörelsen.

Men rasismen inom SD är inte förpassad till historien. Rasismen genomsyrar hela partiet och dess politik. Partiet tar avstånd från flera mänskliga rättigheter och driver en politik för att undergräva demokratin.En färsk genomgång av Stiftelsen Expo visar att SD:s företrädare i snitt har uttalat sig rasistiskt en gång i veckan under den gånga mandatperioden.

Att jämställa det med Vänsterpartiet av idag är både farligt och oseriöst. Den konstanta jämförelsen med SD som den senaste tiden framförallt lyfts fram av borgerliga partier bidrar till att legitimera och normalisera SD. Syftet med detta verkar ofta vara att underlätta ett borgerligt maktövertagande med hjälp av SD.

I valet av andre vice talman stod det alla partier fritt att nominera en motkandidat till Söder. Ingen annan än Vänsterpartiet gjorde det. Eftersom vi socialdemokrater redan nominerat en talman var det inte aktuellt för oss att också göra anspråk på andre vice talmansposten.

Låt det däremot stå helt klart att både jag personligen och socialdemokratin, är motståndare mot såväl all form av rasism och fascism, som kommunism. Vi har inga som helst problem med att fördöma historiska eller nutida uttryck för detta, oavsett vilket parti det kommer ifrån.

Magnus Manhammar, riksdagsledamot för Socialdemokraterna