Varför svarar inte Sparbanksstyrelsen?

Insändare Artikeln publicerades
Tror styrelsen i Sölvesborg–Mjällby Sparbank att det går att tiga ihjäl det som hänt? Det frågar sig Willy Söderdahl (V) i sin insändare.
Foto: Jörgen Klinthage
Tror styrelsen i Sölvesborg–Mjällby Sparbank att det går att tiga ihjäl det som hänt? Det frågar sig Willy Söderdahl (V) i sin insändare.

Jag skrev ett öppet brev för en vecka sedan och skickade det också personligen till hela styrelsen i Sölvesborg–Mjällby Sparbank. Är det inte viktigt att bringa reda i detta när skattemyndigheten anser att avdrag på cirka 900 000 kronor är att anse som löneförmåner? Tror styrelsen att det går att tiga ihjäl det som hänt?

Som jag skrev i brevet, så har jag hållit Sparbanken högt för det samhällsengagemang och den fina service jag fått på banken. Det finns många som känner likadant och undrar över vad ni ska göra för att återställa förtroendet för Sölvesborg–Mjällby Sparbank och ge personalen arbetsro och förutsättningar att fortsätta med den goda service de är kända för. I min roll som politiker har jag fått många frågor från besvikna och arga medborgare.

Frågor som måste besvaras är bland annat:

Planerar ni för en öppen redovisning av kurser, konferenser, gåvor och representation för 2015 och framåt? Det som skattemyndigheten har granskat gäller för 2015 och 2016 och mycket talar för att samma rutiner gällt för 2017 och fram till idag. Är det så? Och hur mycket pengar är det?

Vilket ansvar faller på VD, styrelse och huvudmän?

Finns det en VD-instruktion och har den följts?

Kan VD få avgångsvederlag om det förekommit oegentligheter eller att VD-instruktionen inte följts?

Vem har attesterat utgifterna?

Vilka policybeslut finns för kurser, konferenser, gåvor och representation?

Hur fungerar internkontrollen på banken?

Hur kan en auktoriserad revisionsfirma underlåta att komma med anmärkningar? Har ni tänkt anmäla dem till Revisorsinspektionen?

Vem ska betala in det skatteverket kräver – är det de som orsakat kostnaderna eller är det vi bankkunder? Vill vi kunder inte det, finns det ju bara en möjlighet.

Varför begär inte ni som är huvudmän en extra stämma och kräver en redovisning?

För att bringa klarhet och kunna ge nödvändig information bör denna stämma vara öppen för allmänheten och det är viktigt att det inte dröjer.

Willy Söderdahl

Vänsterpartiets ledamot av kommunstyrelsen i Sölvesborg