Vem ska bestämma var man ska bygga och vad som ska byggas?

Insändare Artikeln publicerades

Enligt Plan- och bygglagen ska kommunen innan en ny detaljplan antas samråda med kända sakägare, boende som berörs, länsstyrelsen och lantmäterimyndigheten. Syftet med detta är att de som berörs tidigt ska få insyn i arbetet med att ta fram en detaljplan och därmed ges möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget.

När allt detta gjorts sammanställs och utvärderas synpunkterna. Därefter antas detaljplanen av en demokratiskt vald kommunfullmäktige eller byggnadsnämnd.

Den som inte är nöjd kan överklaga förslag till nya detaljplaner och i Sverige överklagas allt fler förslag detaljplaner. Ett av de värsta exemplen är Göteborg där två tredjedelar av kommunens bostadsplaner överklagas. Men i stort sett ingen som överklagar får rätt. Samma utveckling är det i Karlskrona.

Fler och fler förslag till detaljplaner överklagas men i stort sett ingen får rätt. Det enda de som klagar uppnått med detta är att bostadsbyggandet fördröjts i flera år och att byråkraterna ­– de som man hatar för att de inte gör något – fått ännu mer att göra.

En annan aspekt på detta är vad som skulle hända om det blev samma utveckling i det privata näringslivet. Mer än hälften av nya byggen slutar i tingsrätten som en tvist mellan beställaren, byggfirman och någon av grannarna. Då skulle förmodligen mycket av företagandet och byggnationen upphöra i Karlskrona kommun.

Vem ska bestämma var man ska bygga och vad som ska byggas i Karlskrona? Är det den folkvalda byggnadsnämnden i Karlskrona kommun som bestämmer? Eller är det Mark- och miljödomstolen i Växjö som bestämmer? Eller ska alla få göra som man själv vill?

Ett fjärde alternativ är att man gör som i Uzbekistan. Där påstår diktatorn att man inte kan styra med demokrati: ­– Det blir bara en massa tjafs!

För egen del tycker jag att det fungerar bäst med en demokratiskt folkvald byggnadsnämnd. Om den ska styras av röda, blåa, gröna eller populistiska politiker är en helt annan fråga.

Owe Nodmar

Karlskrona