Vi barnskötare diskrimineras lönemässigt

Upprörda barnskötare ,
Signaturen ”Uppröra barnskötare” anser sig eftersatta i lönehänseende.
Foto:JONAS EKSTRÖMER/tt
Signaturen ”Uppröra barnskötare” anser sig eftersatta i lönehänseende.

I vårt område finns det ett lönetillägg som förskollärarna får, och detta är vi barnskötare mycket upprörda över.

På våra förskolor finns det minst en barnskötare på varje avdelning som är med och driver vår pedagogiska verksamhet tillsammans med förskollärarna. Att detta lönetillägg bara ska gälla den ena yrkesgruppen ser vi som mycket diskriminerande. Utifrån Karlskrona kommuns verksamhetshandbok står det att både barnskötaren och förskolläraren ska:

• Skapa förtroendefulla relationer till barnen och deras föräldrar/vårdnadshavare samt andra aktörer.

• Att utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter på en förskola.

Om lönetillägget är till för att vi arbetar i ett socioekonomiskt område borde tillägget gälla alla? Eller är syftet bara att rekrytera fler förskollärare?

Det utbildas barnskötare hela tiden och det skulle aldrig bli en komplett verksamhet utan oss. I dokumentet ”Så fungerar förskolan” skriver skolverket att barnskötare är en viktig personalgrupp i förskolan och de kompletterar förskolläraren och främjar barnens utveckling och lärande.

Vi behövs!