Vi förstår oron när vi byter ut kopparnätet

Inger Gunterberg ,

Svar på insändare av signaturen Olofströmsbo i Sydöstran 3 oktober med rubriken "Telia avfolkar landsbygden." Vi har full förståelse för oro som privatpersoner och företagare känner inför omställningen vi på Telia gör från kopparnätet till modern nätteknik som mobilt och fiber.

Tillgången till snabb och stabil uppkoppling blir allt mer en förutsättning för att kunna arbeta, leva och bo. Oavsett var man bor i Sverige. Och när det upplevs som att möjligheten att ta del av den digitala världen hotas, så är det naturligt att man känner oro.

Här har vi på Telia ett stort ansvar – att erbjuda uppkoppling som möjliggör att ta del av den digitala världen till så många som möjligt och att bemöta den oro som många känner kopplat till omställningen. Den ersättningslösning vi erbjuder alla kunder som berörs av omställningen är utvecklad för att ge motsvarande – eller faktiskt bättre kundupplevelse för telefoni och bredband jämfört med kopparnätet.

Lösningen bygger på mobil teknik - men ska inte jämföras med upplevelsen av en vanlig handhållen mobiltelefon med dålig täckning. Den mobila tekniken är utvecklad genom att signalerna till närmsta mast är förstärkta både i själva utrustningen och kan även kompletteras med en extern antenn om det behövs.

Under 2016 och 2017 har 20 000 kunder runt om i Sverige gått från koppar till moderna nätlösningar. Vad många inte känner till är att de flesta får en bättre uppkoppling, dessutom till en lägre månadskostnad efter att vi ersatt kopparnätet. Var tredje av dessa hushåll hade dessutom inte möjlighet till bredband på kopparnätet. Och till dagsdatum känner vi inte till en enda en kund som fått sin kopparanslutning avvecklad och inte kunnat få en fungerande modern lösning, antingen via fiber eller mobilt samt i enstaka fall via satellit.

Blickar vi framåt så ser vi klart och tydligt att efterfrågan på data och kapacitet i näten ökar. Kopparnätet är en gammal teknik – där det inte är ovanligt att delar har varit i bruk i över 50 år. Stora delar lever inte upp till dagens krav på driftsäkerhet och kapacitet.

Kopparnätet är mer sårbart för väder och vind och det blir allt svårare att få fram reservdelar. Vi tycker inte det är ansvarsfullt att vänta med att modernisera näten eftersom det skulle kunna innebära att kunder riskerar stå helt utan telefon och bredband om det gamla nätet går sönder.

Därför har vi valt att modernisera näten nu. Vi investerar miljarder i framtidens nät via fiber och mobilt, samtligt som vi avvecklar det gamla kopparnätet. Vi har valt att satsa på framtiden för att företag och konsumenter i hela Sverige ska kunna följa med i den digitala utvecklingen.