Vi har ingen nytta av folkvalda som inte lyssnar

Insändare Artikeln publicerades

Svar till Alexander Wendt, M, i Sydöstran 22 mars. Varför vill ni moderater inte gå västblekingarna till mötes? Under alla år jag bedrivit opinion har ni som oppositionsparti inte på ett skarpt sätt markerat hur viktigt det är att ha en öppen 24-timmars akutverksamhet i Karlshamn för alla patientgrupper.

De invånare som lever och bor i väst, känner att ni medverkat till plocka bort en så viktig puzzelbit från vårt fina Blekingesjukhus i Karlshamn. Läget i dag är att här finns ingen läkare eller sjuksköterska efter kl. 19,00 i västra Blekinge utan blir anvisade till akuten i Karlskrona alltså ca. 10 mil från exempelvis Listerlandet.

Jag har inte överhuvudtaget hört er yppa något om detta oroväckande tillstånd från er. Jodå! Det finns både bedömningsbilar och läkarbilar som ska ersätta en akut. De besök i hemmen kan ex. inte gipsa en fotled eller sy ihop en sårskada. Landstingets vårdcentraler har heller inte kapacitet utföra något efter kl. 19,00.

Varför så många protester i media om det inte fattas något som patienterna behöver. Jag anser att oppositionen i landstinget Blekinge inte bedriver vad merparten har rätt till, närhet och snabbt omhändertagande. Vi vill inte sitta i en telefonkö när olyckan är ett faktum!

Ni hade på agendan att akuten inte skulle läggas ner om inget bättre presenterades. Tycker ni efter alla protester att det blivit bättre? Ni har inte ens efterfrågat vad kostnaden var för en nedläggning. Tyvärr har ni misslyckats och inte uppträtt trovärdigt mot oss som valt in er! De jag företräder i akutfrågan vill att ni oppositionspartier gör klart hur ni kommer att agera i denna viktiga fråga.

Varför inte presentera ett produktionsalternativ om en 24-timmars akut i Karlshamn? Nu finns enbart bara ett parti i landstinget som vill på riktigt få till stånd en öppen akut. Samarbeta gärna! Privata vårdcentraler i länet fungerar både med personal samt god ekonomi. Är det kanske något som ni partier kan försöka övertyga de beslutfattare som inte vill lyssna på sina väljare.

Jag kommer att fortsätta bedriva den opinion jag gjort under flera år med oförminskad takt. Vi har ingen nytta av folkvalda som inte vill lyssna. Nu vilar ansvaret på er samt visar om ni ska bedriva en opposition mot (S) (V) (MP) eller inte. Lycka till!

Käre Wendt, du har varit med så länge och kan inte inse att det finns endast ett oppositionsparti (SD) för väljarna i Blekinge som i sitt valmanifest skriver att de ska kämpa för ett 24 timmasakut i Karlshamn som du aldrig gjort. Vi västblekingar har aldrig sett i någon tidning att du slagits eller varit för ett privat alternativ.

Kjell Hallberg, Sölvesborg