Vi har kontaktat polisledningen i Malmö

Insändare Artikeln publicerades
Kommunalråden Magnus Larsson, C, Patrik Hansson, S och Börje Dovstad, L samt kommunalrpådskandidaten Sandra Bizzozero, S besvarar oppositionsrådet Camilla Brunsbergs, M, debattartikel omgtryggheten  i Mellanstaden.
Foto: Maths Olsson
Kommunalråden Magnus Larsson, C, Patrik Hansson, S och Börje Dovstad, L samt kommunalrpådskandidaten Sandra Bizzozero, S besvarar oppositionsrådet Camilla Brunsbergs, M, debattartikel omgtryggheten i Mellanstaden.

Kommentar till insändare av Camilla Brunsberg, M, i Sydöstran 14 juni med rubriken ”I Karlskrona ska vi alla lita på tryggheten”. Oppositionsledaren Camilla Brunsberg lyfter upp trygghetsfrågan i Karlskrona. I den styrande koalitionen välkomnar vi Camilla Brunsbergs intresse för Karlskronabornas trygghet.

Under kommunstyrelsens allmänna utskotts sammanträde i tisdags var Magnus Bergman chef för lokalpolisområdet i Karlskrona på plats för att ge information om tryggheten i vår kommun. Det framgick tydligt att Polisen tycker att samverkan med kommunens olika verksamheter fungerar mycket bra.

Det finns en gemensam målbild och arbetsmetod för att stävja en liten grupp ungdomar som just nu agerar destruktivt i området Mellanstaden. Under de senaste veckorna har denna lilla grupp ungdomar orsakat ordningsstörningar i området vilket naturligtvis inte är acceptabelt varken i Mellanstaden eller på annat håll i kommunen.

Kommunen genomför i ett väl fungerande samarbete förebyggande insatser i området med skola, fritidsgård, föreningar, Karlskronahem och socialtjänst. För oss är det förebyggande arbetet oerhört viktigt, att bekämpa orsaker och inte enbart symptom.

Sammanfattningsvis betyder detta att vi och polisen tillsammans och var för sig arbetar med akutinsatser och förebyggande insatser för att skapa en socialt hållbar kommun. Vi vill också se fler närvarande poliser i yttre tjänst i Karlskrona som kan jobba förebyggande. Därför har Kommunledningen skrivit till Polisledningen i Malmö och krävt ett möte omgående för att kunna diskutera detta.

Att alla invånare i Karlskrona ska känna trygghet i sin vardag är en självklarhet. För att nå den tryggheten behöver vi fortsätta arbeta långsiktigt tillsammans och i samverkan med både kommun, polis, föreningsliv och kommuninvånare.

Patrik Hansson (S), Magnus Larsson (C), Börje Dovstad (L, )Sandra Bizzozero (S)