Vi inför utbildningsplikt för nyanlända

Insändare ,
Blekinges tre socialdemokratiska riksdagsledamöter Magnus Manhammar, Suzanne Svensson och Peter Jeppsson stärker den svenska välfärden.
Foto:Nathalie Beser
Blekinges tre socialdemokratiska riksdagsledamöter Magnus Manhammar, Suzanne Svensson och Peter Jeppsson stärker den svenska välfärden.

Nu till årsskiftet träder regeringens budget för 2018 i kraft. Vi tog över regeringsmakten för drygt tre år sedan i ett läge där statsfinanserna hade ett underskott på 60 miljarder kronor, där arbetslösheten hade bitit sig fast på rekordhöga nivåer och revorna i välfärden var stora.

Sedan dess har vi vänt utvecklingen. Regeringen har bedrivit den stramaste finanspolitiken sedan 90-talet. Investeringar i samhällsbygget har konsekvent gått före stora ofinansierade skattesänkningar. Nu ser vi resultatet. Det är ordning och reda i statsfinanserna och överskotten växer.

Det nya läget ska användas till att både betala av på statsskulden – över 40 miljarder kronor nästa år – och till att investera över 40 miljarder i samhällsbygget som kommer alla till del. I hela landet.

Vår viktigaste prioritering handlar om jobben. Idag går över 200 000 fler människor till jobbet än när regeringen tillträdde. Ungdomsarbetslösheten är den lägsta på 14 år. Sysselsättningen är den högsta i hela EU.

Samtidigt står alltför många utanför arbetsmarknaden. Svenska företag säger att det största hindret mot att växa är brist på rätt utbildad arbetskraft. Därför fortsätter vi öka antalet utbildningsplatser, inte minst genom att bygga ut yrkesutbildningar i hela landet.

I vår budget finns pengar till 18 000 nya utbildningsplatser 2018 och de kommer att fortsätta öka. Den första januari sänks skatten för små företag som gör sin första anställning. Därtill förbättras möjligheterna för små, växande företag att rekrytera genom att beskattningen av personaloptioner förändras.

Att korta vägen till arbete för nyanlända svenskar är också oerhört viktigt. Därför ställer vi nu högre krav och inför utbildningsplikt för att nyanlända ska skaffa sig grundläggande kunskaper för att kunna arbeta. Vi satsar också särskilt på åtgärder för att få in utrikes födda kvinnor på arbetsmarknaden.

Dessutom blir våra satsningar på fler lärare, sjuksköterskor, soldater och poliser verklighet 2018. Vi stärker den svenska modellen och vårt unika svenska välfärdssystem.

Peter Jeppsson

Suzanne Svensson

Magnus Manhammar

Riksdagsledamöter (S) Blekinge