Vi kan få fler idéer att växa i Blekinge

Hans Andersson ,

Föreningslivet runt om i Sverige är olika bra på att söka projektmedel från Arvsfonden. I Blekinge var föreningslivet under förra året riktigt bra på att söka pengar och beviljades hela 11,7 miljoner kronor. Men fler föreningar i länet skulle kunna genomföra sina idéer med vårt stöd.

I föreningslivet finns många goda idéer, men ofta saknas pengar. Därför finns Arvsfonden. Vår uppgift är att finansiera projekt som kan göra så att bra idéer blir verklighet. Arvsfonden fördelar pengar till projekt som rör barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning.

En sammanställning av hur våra utbetalningar fördelade sig under förra året visar på stora skillnader mellan länen. Blekinge tillhör de län som får mest pengar per invånare från Arvsfonden. Under förra året tilldelades Blekingeföreningarna hela 11,7 miljoner kronor, en ökning med 6,3 miljoner jämfört med 2015.

I hela Sverige fick över 400 projekt dela på 734 miljoner kronor under förra året. Ett rekordstort stöd till nyskapande projekt i hela landet.

Mest intressant blir det ändå om vi jämför länen per invånare. Jämtland var det län som fick mest projektstöd med 132 kronor per invånare. Minst fick Sörmland med 14 kronor per invånare. Det innebär att de jämtländska föreningarna var nästan tio gånger bättre på att söka projektstöd jämfört med de sörmländska under förra året.

Blekinge placerar sig på en femte plats bland landets 21 län med 74 kronor per invånare. Bland annat beviljades projektstöd till Karlskrona Gymnastikförening. De tilldelades 5,2 miljoner kronor för att bygga en ny gymnastikhall i Karlskrona. Även om det kommer många spännande projektansökningar från länet så skulle ännu fler föreningar kunna göra som Karlskrona Gymnastikförening och få sina idéer att växa med hjälp av projektmedel från Arvsfonden.

I Sverige har vi sedan 1928 en ordning där arv utan en legal arvinge går till Arvsfonden. Även om Arvsfonden i dag har mycket pengar att fördela så tillämpas strikta urvalskriterier för projekten. Kriterierna innebär att vi bara fördelar arvspengar till nyskapande projekt med goda möjligheter att leva vidare efter projekttiden och med hög delaktighet från fondens målgrupper.

Arvsfonden kan bidra ännu mer till att utveckla föreningslivet i Blekinge. För det finns många bra idéer i länet. Vår uppmaning till föreningslivet i Blekinge är därför tydlig: Om ni har ett problem ni vill lösa eller en möjlighet ni vill tillvarata med ett utvecklingsprojekt, vänd er då till oss. Vi är hela Sveriges Arvsfond.