Vi pensionärer är inte en prioriterad grupp

Insändare Artikeln publicerades
Foto: Hasse Holmberg / TT
"Vi äldre medborgare har inte samma status som yngre medborgare”, skriver Lyckeby PRO i sin insändare.

Vi äldre medborgare har inte samma status som yngre medborgare. Vid de senare valen med borgerlig majoritet har man infört jobbskatteavdrag. Det har medfört att man tagit pengar från sjuka-, arbetslösa- och pensionärer.

Visst tycker väl de som omfattats av dessa ”reformer” att det varit bra, man har ju fått mer i plånboken att röra sig med. Oavsett vad man säger så är inte pensionärer en prioriterad grupp. Jobbskatteavdraget kunde man införa på direkten, det kan man inte med förbättrad levnadsstandard för pensionärerna. Det ska dras i långbänk tills man har ekonomi i statens affärer. Mycket snack och lite verkstad.

Det är val i år och det märks med löfte om mer pengar till polis, sjukvård, skola och omsorg. Nog så viktiga områden, men förbättrade levnadsförhållande till pensionärerna dröjer.

150 000 pensionärer har inte råd med tandvård. Det är rent ut sagt för djävligt i ”välfärdslandet” Sverige. De som lever på endast garantipension ligger precis på EU:s fattigdomsgräns – rent skamligt i ”välfärdslandet” Sverige.

Vi pensionärer är inte en prioriterad grupp. Det märks från statens håll, men det märks även på kommunalt håll. I Lyckeby har man investerat i ett nytt allaktivitets hus. Bra för yngre människor med full rörlighet men knappast för äldre med sämre rörlighet. Karlskrona kommuns tjänstemän på fritidsförvaltningen frågade enbart de som kontinuerligt ska vara i huset. Vi pensionärer fick inte ge våra synpunkter på utformningen.

För Lyckeby PRO innebär det att vi inte vet var vi ska hålla våra medlemsmöten från och med december i år. Vi har varit Medborgarhuset, men till dags dato vet vi inte vad som ska hända med Medborgarhuset. Kommer Karlskrona kommun att driva både det nya allaktivitetshuset parallellt med Medborgarhuset?

Det måste finnas samlingslokaler även för äldre som är anpassade för oss. För PRO:s medlemmar i Lyckeby är det nya allaktivitetshuset inte ett alternativ med den utformning det nu har. Vi måste ha tillgång till kök i samma nivå som samlingslokalen, vi kan inte gå i trappor och bära koppar och porslin och mat för att transportera detta till samlingslokalen.

Äldreperspektivet saknas på alla plan i ”välfärdslandet” Sverige.

Till sist vill vi påminna om att vi alla blir gamla, om vi får leva och ha hälsan.

Lyckeby PRO