Vi rustar Sverige inför sämre tider

Insändare ,
Moderatledaren i Blekinge, Jeppe Johnsson är redo för sämre tider i Sverige.  Foto:Arkiv
Moderatledaren i Blekinge, Jeppe Johnsson är redo för sämre tider i Sverige. Foto:Arkiv

Vi moderater har nu lagt vår budgetmotion. Vi kommer att jobba hårt för att vi skall få ett ännu bättre Sverige. Vår budget är en budget för dem som jobbar, vill jobba och har jobbat.

Vår nye partiledare, Ulf Kristersson kommer tillsammans med vår nya ekonomiska talesperson, Elisabeth Svantesson göra skillnad för vårt Sverige.

Vi är partiet för de som vill jobba och de som jobbat. Ansträngningar skall löna sig och alla, som kan, skall ha möjligheten att försörja sig själva. Vi lägger också förslag som sänker skatten för pensionärer och lägger förslag som gör det lönsamt att jobba kvar längre om man vill och orkar.

För oss moderater är det viktigt att det alltid skall löna sig bättre att arbeta än att leva på bidrag och därför föreslår vi att ett bidragstak införs. Vi sänker också skatten på arbete. På sikt skall inga sjuksköterskor och lärare betala statlig skatt, för att bara nämna några yrken.

Vårdköerna har fördubblats under den nuvarande röd- gröna regeringen. Detta är oacceptabelt. Detta skapar oro, ökade sjukskrivningar och undergräver tilltron till att välfärden finns där, när vi behöver den. Därför satsar vi nästan 20 miljarder för att korta köerna och höja kvaliteten i vården.

Vårt samhälle har blivit otryggare och därför gör vi en storsatsning på lag och ordning. Poliserna skall bli fler och få bättre löner och villkor. Samtidigt behöver vi se över våra straffsatser och höja straffen för ett stort antal brott.

Integrationen fungerar inte tillfredställande. Det är nödvändigt och viktigt att våra nya svenskar lär sig språket, att man skaffar sig utbildning och på så sätt kommer in i samhället. Skall vi klara integrationen måste vi välja arbetslinjen framför bidragslinjen. Vi måste bryta bidragsberoendet och se till att det alltid lönar sig att arbeta samt att fler enkla jobb växer fram. Detta gäller naturligtvis för alla som bor i vårt land, både infödda svenskar och våra nya svenskar.

Resultaten i skolan måste höjas. Att återupprätta kunskapsskolan är både en fråga om rättvisa och en fråga om Sveriges framtida välstånd. Vi skall ha en skola med ordning och reda där alla får studiero och mer undervisningstid, en kunskapsskola för alla.

Avslutningsvis. Vi moderater tar ansvar för ekonomin och rustar Sverige för sämre tider. När ekonomin går bra är det nödvändigt att bygga upp buffertar så att man klarar sig när det kommer sämre tider. Det gör inte den nuvarande regeringen.

Jeppe Johnsson (M)

Förbundsordförande Blekinge Moderaterna.

Camilla Brunsberg (M)

1.v. ordf.

Carl-Göran Svensson(M)

2.v.ordf.