Vi skärper nu straff för sexualbrotten

Insändare ,
"I kampen mot mäns våld mot kvinnor har polisen ett stort ansvar. Det är bland annat därför som regeringen genomför en historiskt stor satsning på polisen", skriver Blekingens s-riksdagsledamöter och justitieministern.
Foto:Heiko Junge/Scanpix
"I kampen mot mäns våld mot kvinnor har polisen ett stort ansvar. Det är bland annat därför som regeringen genomför en historiskt stor satsning på polisen", skriver Blekingens s-riksdagsledamöter och justitieministern.

Sex ska vara frivilligt. Det är den självklara utgångspunkten för de flesta av oss. Trots detta och åratal av jämställdhetsarbete ökar sexualbrotten i Sverige. För att vända utvecklingen behövs både attitydförändringar och ny lagstiftning. Därför skärper regeringen nu straffen för sexualbrott och inför en samtyckeslagstiftning som säger det självklara; om sex inte är frivilligt är det olagligt.

Höstens diskussioner och de vittnesmål som kommit fram inom ramen för #metoo visar återigen att sexuella övergrepp och trakasserier finns i hela vårt samhälle. Samtidigt vet vi att bara vart tionde sexualbrott anmäls och för få anmälningar går hela vägen till domstol.

Den nuvarande sexualbrottslagstiftningen kräver att det förekommit våld, hot eller en särskilt utsatt situation för brottsoffret, till exempel berusning, för att handlingen ska betraktas som en våldtäkt. För att stärka kvinnors skydd och för att fler gärningsmän ska kunna åtalas föreslår vi nu en ny lagstiftning som utöver dessa situationer också tydligt säger att det är frivilligheten som är utgångspunkten.

Vi skärper också synen på sexualbrott. Minimistraffet för grov våldtäkt och grov våldtäkt mot barn höjs från fyra till fem års fängelse. Två nya brott införs, grovt oaktsamt sexuellt övergrepp och grov oaktsam våldtäkt.

De nya brotten kriminaliserar situationer när gärningsmannen borde insett att brottsoffret inte deltar frivilligt. Fler kommer också att kunna dömas för sexualbrott mot barn eftersom det ska bli svårare för gärningsmän att skylla på att de inte visste om barnets ålder.

Den nya sexualbrottslagstiftningen ska förhoppningsvis påverka normer kring sex och leda till en diskussion om mäns ansvar. Därför kommer Brottsoffermyndigheten att få pengar för att föra ut kunskap om den nya sexualbrottslagstiftningen till våra unga.

Ny lagstiftning är en grund. Men för att verklig förändring ska ske måste fler våga anmäla och rättsväsendet lagföra fler gärningsmän. I kampen mot mäns våld mot kvinnor har polisen ett stort ansvar. Det är bland annat därför som regeringen genomför en historiskt stor satsning på polisen.

Under de närmaste tre åren stärker regeringen polisen med 7,1 miljarder kronor. Polis, åklagare och domstolar måste prioritera sexualbrott, särskilt när det handlar om barn och unga.

Morgan Johansson (S)

Justitie- och inrikesminister

Peter Jeppsson

Riksdagsledamot (S), Blekinge

Suzanne Svensson

Riksdagsledamot (S), Blekinge

Magnus Manhammar

riksdagsledamot (S), Blekinge