Vi tror inte Karlshamn har dåliga politiker

Insändare Artikeln publicerades

Har vi dåliga politiker i Karlshamn? Vi tror inte det. Håller våra tjänstemän och anställda måttet? Jo, vi tror det. Man kan inte låta bli att förundras över hur människor gör det enkelt för sig, när något inte passar.

Karlshamns torg ville kommunen göra till en samlingsplats, där alla invånare skulle kunna trivas. Ge stadskärnan mer liv, helt enkelt mer folk i centrum för handel och trivsel. Men ägaren till Flaggenhuset, tänkte inte så långt, utan överklagade förslaget.

Ärendet drogs dock tillbaka av kostnadsskäl. Alla har också läst turerna kring Saltsjöbaden. En byggnad som i åratal endast dragits med kostnader och problem. Stiftelsen vet väl egentligen inte vad man skall göra med den.

Familjen Backhamre erbjöd sig att uppföra en byggnad, på den privatägda tomten, en byggnad som skulle tillägnas karlshamnsborna i sinom tid. Men så blev det inte. Ett par privatpersoner överklagade med Ilja Berkenbos i spetsen.

Tillsammans med alla skriverier och övrig kritik gjorde det att Backhamre drog tillbaka projektet. Att Berkenbos m.fl.kan lösa problemet är knappast troligt. Ansvar behöver de inte ta. För ca tio år sedan tog kommunen beslut om ett bostadsområde i östra kommundelen i Åryd. S och C var nöjda, men ack vad man bedrog sig.

Några personer på Guö, ville något annat och har genom överklagande försenat bygget av drygt 20 bostäder dessa år. Nu riskerar skolan nerläggning, om det inte inom ett par år blir ett ökat barnantal. Samtidigt har många familjer stått i kö för ett attraktivt boende på Guöplatån.

Kostnaderna för överklaganden är stora för kommunen. Därtill förlorad tid och skatteintäkter. Det är inte kommunens politiker och tjänstemäns fel att frågorna går i stå.

Frågan man har rätt att ställa sig är: Är det rimligt att enskilda personer i eget intresse skall kunna stoppa ett samhälles utveckling? Rätten att överklaga är lagstadgad och självklar, men överklagandets konsekvenser och det ansvar som de som överklagar bär, måste kunna diskuteras.

Per-Ivar Ivarsson, Göran Åström