Vi utvecklar Jämjö med barnen i fokus

Insändare Artikeln publicerades
Öppet hus i Jämjö inför  bygget och dragningen av E 22. Foto: Mattias Mattisson
Foto: Mattias Mattisson
Öppet hus i Jämjö inför bygget och dragningen av E 22. Foto: Mattias Mattisson

Jämjö är en tätort med stor utvecklingspotential. Vi, i den styrande koalitionen, kommer under 2018 att prioritera utvecklingen av Jämjö med start i skolan. Det går bra för Karlskrona kommun!

Vi växer och med en växande kommun kommer även positiva utmaningar för kommunen. Flera invånare väljer att flytta till vår kommun och varje bostad som byggs fylls snabbt upp med nya drömmar och människor som väljer att bosätta sig i dessa.

Då vi ser att många företag har behov av att nyrekrytera arbetskraft kommer Karlskrona att fortsätta växa under en längre tid framöver. För att uppnå en större balans i kommunen behöver vi därför se över och påbörja en mer progressiv utveckling av samtliga kommundelar.

När E22 flyttas ut från Jämjö centrum öppnas nya möjligheter att utveckla Jämjö som ort och samhälle. I de centrala delarna av Jämjö finns idag ett stort behov av både upprustning, nya bostäder och en ny och modern skola som kan möta alla de barn och unga som lever i orten.

I dagsläget har Jämjö en delad skolverksamhet mellan Kyrkskolan och Jändelskolan där elever och personal inte har de optimala förutsättningarna för att kunna bedriva en skola i framkant. Delar av Jämjöeleverna går idag i undermåliga lokaler som behöver rustas upp och förstärkas med modern digital teknik för att kunna möta framtidens kunskapsbehov.

I och med den breda politiska skolöverenskommelsen som träffades 2012 har detta gett organisationen arbetsro och möjlighet att utvecklas. Istället för att ta drastiska neddragningsbeslut påbörjades en resa för att stärka upp de skolor vi har idag.

Koalitionen i Karlskrona kommer under 2018 att genomföra ett försäljningspaket för att frigöra ytterligare investeringsutrymme för utveckling och byggnation av Jämjö Kunskapscentrum. Jändelskolan kommer därmed att bli Karlskrona kommuns tredje kunskapscentrum med en sammanhängande skola ifrån förskola till årskurs 9.

Vi tre partier inom den styrande koalitionen är övertygade om att detta kommer att öka Jämjös attraktivitet och vara startskottet som tar Jämjö vidare in i framtiden med dess barn i fokus.

Patrik Hansson (S)

Magnus Larsson (C)

Börje Dovstad (L)

Sandra Bizzozero(S)