Vi vill göra flera satsningar på förskolan

Insändare Artikeln publicerades

Varje dag lämnar föräldrar sina barn till pedagoger som hjälper dem att växa och utvecklas till egna unika individer. Vår förskola i Karlskrona är en viktig nyckel till att fortsätta växa och utvecklas som kommun. Vi tror på förskollärarnas yrkeskunskap och deras profession.

För oss socialdemokrater är förskolan en viktig del av barnens uppväxt men också en förutsättning för föräldrar ska ges möjlighet att arbeta. Vi ser idag en brist på förskollärare i Karlskrona kommun, men samtidigt lyckas vi rekrytera nya medarbetare.

Alla föräldrar som idag lämnar sitt barn och kommer lämna sina barn på förskolan kan känna en trygghet att barnet möts av bra pedagogisk verksamhet som alla medarbetare står för. Men tyvärr upplever flera pedagoger en pressad arbetssituation.

I den styrande kollationen har vi de senaste åren höjt anslaget till förskolan i vår kommun. Men för att ge alla barn möjligheten till utveckling behöver pedagogerna rätt förutsättningar och verktyg. Vi ser stor potential att utveckla förskolan i Karlskrona men först behöver vi underlätta för de som arbetar med våra barn.

Därför vill Socialdemokraterna i Karlskrona inledningsvis göra följande satsningar för personal på våra förskolor:

– Fler vuxna i förskolan och på fritidshem. När administrationen ökar och kringuppgifterna blir fler för pedagoger och förskollärare behov flera vuxna inom förskolan. Pedagoger ska vara pedagoger och inte administratörer helt enkelt.

– Arbeta för att minska barngruppernas storlek. Oavsett hur många pedagoger eller vuxna som finns inom förskolan så behöver barnets behov stå i fokus. Därefter vill vi tillsammans med de fackliga organisationerna se över hur barngrupperna i förskolan kan minskas och mer tid och fokus kan läggas på varje enskilt barn.

– Alla som jobbar i förskolan ska ha rätt till arbetskläder.Vi vill att alla som arbetar inom förskolan ska ha rätt till arbetskläder. Ens arbetsmiljö och utrustning ska inte vara beroende på om du arbetar inom ett kvinnodominerat eller mansdominerat yrke. För oss är det en självklarhet att den personalen som arbetar med barnen ska ha rätt till arbetskläder.

Tillsammans med personal i förskolan har vi en möjlighet att skapa en bättre framtid för våra barn i hela Karlskrona. Varje barn har rätt till en förskola som är trygg och lärorik där barnen får en lust att lära med nyfikenhet.

Sandra Bizzozero (S), Kandidat som kommunstyrelsens ordförande