Vi vill se fler alternativ i barnomsorgen

Louise Erixon (SD) ,

I Sölvesborgs kommun har det på politisk nivå under en tid diskuterats hur utvecklandet av barnomsorgen ska se ut. Detta har gjorts mot bakgrund av det behov av platser som kunnat identifieras, både ur ett kortsiktigt och ett långsiktigt perspektiv.

Ur denna diskussion har en ideologisk skiljelinje mellan partierna tydliggjorts där de rödgröna drivit på för mer storskaliga jätteförskolor likt de som byggts under de senaste åren.

Socialdemokraternas passiva motstånd mot ett bevarande av vår (ur ett nationellt och regionalt perspektiv) välutvecklade dagmammekår har också varit påtagligt i det att man under flera år inte aktivt valt att satsa på nyrekrytering och flexibilitet i frågan – inte förrän Sverigedemokraterna och Moderaterna pressade dem till att gå med på detta i Barn- och utbildningsnämnden i våras.

Alla barn är olika och samma typ av barnomsorg passar inte alla. Den som avgör bäst vad som är lämpligast för barnen är inte Socialdemokraterna, utan barnens föräldrar. I det valet är det oerhört viktigt att det finns ett brett utbud av olika typer av barnomsorg som dessa kan välja mellan, samt att så många som möjlighet också får den typ av omsorg som man har önskat sig.

Vi vill inte se fler institutionella dagiskomplex i Sölvesborg. De storförskolor som redan finns idag anser vi vara tillräckliga och bör nu utgöra en del av en större mångfald av alternativ i det generella barnomsorgsutbudet i vår kommun.

Får vi bestämma så säger vi bestämt nej till den jätteförskola på nio avdelningar som de rödgröna partierna inom en snar framtid vill bygga. Får vi bestämma så ska de storskaliga förskolorna istället kunna kompletteras med mindre lägenhetsdagis med hemmamiljö i närheten av de berörda familjerna. Får vi bestämma så ska kommunen öka flexibiliteten i kraven för dagmammor för att vi ska kunna bilda fler ”lag” och tillfredsställa den stora efterfrågan som finns idag på området.

Familjer ska inte behöva anpassa sig efter Socialdemokraternas syn på hur de ska se ut. Tvärtom är det politiken som ska anpassa sig efter det faktum att familjer inte alltid är lika.