Vobb – en möjlighet och inte ett tvång

Insändare Artikeln publicerades
Under ”vabruari” väljer allt fler föräldrar att vobba, det vill säga att arbeta hemifrån.
Foto: Gorm,Kallestad
Under ”vabruari” väljer allt fler föräldrar att vobba, det vill säga att arbeta hemifrån.

Årets andra månad februari, som i folkmun döpts om till ”vabruari” hade förra året hela 135 000 antal anmälda vab-dagar. Detta var en ökning med nästan 7 000 anmälningar med året före.

Mer än var åttonde vab-dag togs ut under februari förra året och samtidigt finns det fortfarande ett stort mörkertal. Jobbet går på högvarv, ett flertal viktiga möten väntar på morgonen för både dig och din partner. Men barnet som kände sig lite trött igår har blivit rejält sjuk och behöver stanna hemma från förskolan. Vem stannar hemma med barnet? För många privatanställda tjänstemän med småbarn blir nämligen valet istället att vobba, alltså jobba hemifrån, med lön från arbetsgivaren, samtidigt som man vårdar sitt sjuka barn. En smidig möjlighet att hinna med dagens ”måstejobb”, samtidigt som man ägnar sig åt barnet. Men långt ifrån alla känner den här smidigheten. Årets vobbaundersökning från Unionen, visar att hela sju av tio privatanställda tjänstemän i Sverige som vobbar, känner sig tvingade att göra det för att de har för mycket att göra. 66 procent av vobbarna i Sverige har inte heller någon att lämna över arbetsuppgifter till. Samtidigt har andelen privatanställda tjänstemän som vobbar i Sverige ökat från tre av tio till fyra av tio på bara tre år.

Nu vill Unionen att vobb ska vara en möjlighet som man själv bestämmer över. Barnets behov av vård, omsorg och uppmärksamhet bör vara det som väger tyngst i valet mellan att vabba eller vobba, inte arbetsplatsens. Vab är en rättighet som alla föräldrar har. Vobb är en möjlighet att ta till om du själv anser att det går att lösa, men det får aldrig bli ett tvång. För att vända trenden behöver fler företag skapa föräldravänligare arbetsplatser med tydliga rutiner vid tillfällig, oplanerad frånvaro, tillåtande IT-infrastruktur, mejl och mobilpolicy samt möjlighet att jobba på distans. Möjligheten till vobb kan minska på både stressen och pressen.

Stressen i arbetslivet blir alltmer påtaglig för privatanställda tjänstemän och det är just i småbarnsåren som det är som tuffast. Genom att skapa föräldravänligare arbetsplatser där vab självklart respekteras, men där också vobb är en möjlighet, kan fler företag bidra till en hälsosammare arbetsplats. På det sättet behöver inte det sjuka barnet och den fullmatade jobbdagen bli till ett omöjligt pussel och du behöver inte drabbas av stress och press i onödan.

Joakim Ravemyr, regionordförande Unionen Sydost

Bettina Johansson, regionchef