Ytterligare 47 miljoner till vården i länet

Insändare ,
"Nu, när det ekonomiska läget ser allt bättre ut, gör vi en välfärdssatsning på ytterligare två miljarder", skriver regeringen och s-riksdagsledamöterna från Blekinge.
Foto:ERIK G SVENSSON
"Nu, när det ekonomiska läget ser allt bättre ut, gör vi en välfärdssatsning på ytterligare två miljarder", skriver regeringen och s-riksdagsledamöterna från Blekinge.

Vården i Sverige är en grundläggande del av vår välfärd och av den svenska modellen. Det är människorna som arbetar inom vårdyrkena som ger oss lindring, trygghet och kraften tillbaka när vi behöver det.

Nu, när det ekonomiska läget ser allt bättre ut, gör vi en välfärdssatsning på ytterligare två miljarder. Denna gång för att stärka personalen inom vården.

Vi vill fortsatt prioritera dem som tar hand om oss när vi blir sjuka, de som ger oss vård och livskvalitet när vi blir äldre framför skattesänkningar och privatiseringar. En pålitlig välfärd som omfattar alla är en hörnsten i den svenska modellen.

Svensk hälso- och sjukvård håller hög kvalitet men utmaningar i tillgänglighet behöver mötas. Många landsting gör redan insatser och satsningar för att förbättra personalens arbetsvillkor och möjligheter till kompetensutveckling.

Men mer behöver göras. Därför presenterar den socialdemokratiskt ledda regeringen ytterligare satsningar på vårdpersonalens utveckling och arbetsvillkor. Det är så vi kortar vårdköerna och kan göra vården bättre.

Tillsammans med den redan presenterade patientmiljarden som ska gå till en mer tillgänglig vård handlar det om totalt tre miljarder extra till regioner och landsting som ska stärka välfärden i hela landet. För Blekinge innebär det 47 miljoner kronor som kan gå till viktiga investeringar.

Det kan handla om att öka bemanning, göra arbetsvillkoren bättre eller öppna möjligheter för kompetensutveckling. Därigenom ökar också attraktiviteten i vårdyrkena, och fler kan tänka sig arbeta inom vården.

Detta ger också en högre säkerhet för patienterna och en rimlig arbetsbelastning för de anställda. Pengarna ska också användas till en skärpt vårdgaranti i primärvården och införande av patientkontrakt för patienter med stora vårdbehov och många vårdkontakter. Mer välfärd helt enkelt.

Att investera i vår gemensamma välfärd är ett hela tiden pågående arbete. Vi socialdemokrater kommer, till skillnad från de borgerliga partierna och SD, alltid se att ett samhällsbygge som håller ihop är en förutsättning för att alla människor i Sverige ska kunna känna både trygghet och frihet.

Magdalena Andersson (S)

Finansminister

Annika Strandhäll (S)

Sjukvårdsminister

Peter Jeppsson (S)

Riksdagsledamot Blekinge

Suzanne Svensson (S)

Riksdagsledamot Blekinge

Magnus Manhammar (S)

Riksdagsledamot Blekinge