22 miljoner till bredbandssatsning

Karlshamn Artikeln publicerades
Vi är beroende av de ekonomiska stöden för att kunna bygga ut på landsbygden, säger Anders Strange.
Foto:Gunnel Persson
Vi är beroende av de ekonomiska stöden för att kunna bygga ut på landsbygden, säger Anders Strange.

Bredbandet på landsbygden ska byggas ut. Nu har Karlshamns energi fått ett mångmiljonbidrag för arbetet.

Under 2016 lämnade Karlshamns energi (Keab) in ansökningar om stöd hos länsstyrelsen för landsbygdsprojekt med syftet att bygga ut bredband i flera områden.

Nu har länsstyrelsen beslutat att dela ut bidrag för två av projektansökningarna.

Keab säger att intresset för fiber på landsbygden har varit stort och i de områden som det nu har beviljats stöd för beräknar bolaget att det finns cirka 1 700 fastigheter.

Den totala projektkostnaden beräknas till 32 miljoner kronor. Stödet som länsstyrelsen har beviljat uppgår till 22 miljoner kronor.

En betydande del av kostanden för projektet går till gräv- och plöjning, totalt 12 miljoner kronor.

– Det var ett väldigt trevligt beslut. Vi är beroende av de ekonomiska stöden för att det ska bli möjligt att bygga ut på landsbygden. Tack vare länsstyrelsens beslut kan vi erbjuda samma anslutningskostnader för en villa på landsbygden som en i tätorterna, 19 900 kronor, säger Anders Strange, VD på Karlshamns Energi.

De två områden som Keab har fått bidrag för täcker de södra delarna av kommunen. Det första är Vettekulla, Matvik och Köpegårda, det andra från Stilleryd ner mot Gustavstorp och Pukavik.

– Av de 1 700 fastigheter vi når den här gången är 900 permanentbostäder. Det gör att vi kommer nära målet om att ha 90 procent bredbandsteckning till år 2020.

Samtidigt som landsbygdsprojektet drar igång håller Keab på och bygger ut bredbandet i andra delar av kommunen, bland annat Mörrum och Asarum.

Under 2018 ska alla tätorter i Karlshamns kommun vara utbyggda med fiber. Fram till år 2020 ska Keab investera 250 miljoner kronor på bredbandsutbyggnaden.

Keab har även sökt bidrag för att bygga ut bredbandet på landsbygden utanför Mörrum och Svängsta, men de blev inte beviljade denna gång.

– Vi kommer att gå vidare med de områdena framöver. Staten har gått ut med nya mål för bredbandsutbyggnaden, som går ut på att 95 procent av alla invånare ska nås till år 2025, så vi tror på fler stöd framöver, säger Anders Strange.