70-tal rivs när församlingshem byggs om

Asarum Artikeln publicerades
Tillbyggnaden som vetter mot öst ska rivas och en ny tillbyggnad görs mot väst. Byggnaden ska fortsätta att vara ljus, men antagligen inte kritvit. 3 bilder
Foto:Johan Hultgren
Tillbyggnaden som vetter mot öst ska rivas och en ny tillbyggnad görs mot väst. Byggnaden ska fortsätta att vara ljus, men antagligen inte kritvit.

Församlingshemmet i Asarum ska byggas om. Byggnaden blir mindre än i dag - men effektivare.

Församlingshemmet i Asarum har hängt med länge och nu är det dags för ett lyft. Därför har Svenska kyrkan ansökt om bygglov för att renovera församlingshemmet både utvändigt och invändigt.

– Vi har många aktiviteter där i dag och renoveringen är efterfrågad av många, så vi hoppas att alla blir nöjda när det är klart, säger Ola Palmberg, kyrkogårdsföreståndare.

Han berättar att församlingshemmet är en mix av 20-tal och 70-tal. Renoveringen innebär att delen från 70-talet rivs och att det görs en ny tillbyggnad i stället.

– Den gamla tillbyggnaden vetter mot öster, nu bygger vi till åt andra hållet. Utsidan kommer att bli putsad för att smälta samman det gamla med det nya, säger Ola Palmberg.

På utsidan kommer man även märka att flera halvmåneformade fönster ersätter fyrkantiga för att återgå till det ursprungliga utseendet.

Även insidan får stora förändringar.

– Efter renoveringen kommer det inte att bli korridorer, tanken är att använda utrymmet så effektivt som möjligt. Renoveringen innebär att lokalen blir cirka 125 kvadrat meter mindre än i dag.

– Orsaken till det är att vi tittar framåt och ser ett förändrat lokalbehov. Vi måste ha utrymmen som är anpassade efter verksamheten och det blir det nu.

Ola Palmberg hoppas att kommunen ska hantera bygglovet skyndsamt, i november vill man börja bygga.

Fakta

Församlingshemmet

Den äldsta delen av församlingshemmet är från 20-talet.

En tillbyggnad gjordes på 70-talet. Behovet av en ordentlig renovering har funnits under en längre tid.

Arbetet ska påbörjas i november om allt går som planerat. Då byggs det om på både in- och utsidan.

Visa mer...