Grannilska mot hett nybygge

KARLSHAMN Artikeln publicerades
Det tänkta huset sett inifrån staden.
Foto:Karlshamns kommun
Det tänkta huset sett inifrån staden.

Planerna på ett nytt punkthus i stationsområdet väcker ont blod bland grannarna.

Nu har allmänheten haft sista chansen att tycka till om planerna.

Det handlar om den första delen av det nya bostadsområdet kommunen på sikt vill få till i området intill järnvägsstationen. Den tomt som det nu håller på att tas fram en detaljplan för är en allmän gräsyta i korsningen Långakärrvägen-Stationsvägen.

Efter att allmänheten fått möjlighet att yttra sig i ett första skede har nu ett förslag till detaljplan varit ute på granskning. Totalt har kommunen fått in 25 yttranden. Flest kritiska röster kommer från de boende i Riksbyggens lägenheter mitt emot det tänkta punkthuset.

De boende menar att det höga huset, som kommer att resa sig högt över taket på de befintliga lägenhetshusen, kommer försämra boendemiljön markant. Det sker främst genom att man från det nya huset kommer att få insyn mot innergården och balkongerna på Surbrunnsvägen, skriver de boende.

Även boende i de villor som ligger i anslutning till tomten har riktat kritik mot byggnadsplanerna.

Stadsarkitekten Emina Kovacic berättar att de synpunkter som kommit in ska sammanställas. Sedan ska ett slutgiltigt detaljplaneförslag upp till politikerna i byggnadsnämnden och slutligen kommunfullmäktige för beslut.

Stadsarkitekten berättar att man efter den första samrådsrundan minskade höjden på byggnaden med två våningar.

– Nu är den ungefär i samma höjd som Hinseblick, berättar hon.

Efter de utredningar som gjorts konstaterar hon att den villa som gränsar till punkthuset är den som får rejäl påverkan på sin boendemiljö.

– Där tycker jag att det är legitima synpunkter.

Det blir nu upp till politikerna att väga det allmänna intresset av nya bostäder mot det privata intresset hos enskilda närboende.

Om man säger ja till planen räknar Emina Kovacic med att den kommer att överklagas. Hon tror dock inte att det blir en rättslig långkörare. Erfarenheten från andra fall är att bostadsfrågor nu är högprioriterade hos myndigheterna i och med att bostadsbristen i landet är akut.