Allvarlig vårdskada vid psykiatrin anmäld

Karlshamn Artikeln publicerades

Landstinget Blekinge anmälde sig själva enligt lex Maria då en allvarlig vårdskada skett vid en psykiatrisk slutenvårdsavdelning i Karlshamn.

Patienten som vårdades under fem månader fick en muskelkontraktur, en åtstramning av muskler, som begränsade patientens förmåga att gå.

Inspektionen för vård och omsorg, IVO har valt att avsluta ärendet. De anser att vårdgivarens slutsatser anses som rimliga och adekvata. Vårdgivaren har vidtagit och planerar att vidta åtgärder för att hindra att något liknande inträffar igen.