Åsman: "Vi är glada om en söker"

Karlshamn Artikeln publicerades
Martin Åsman, verksamhetschef grundskolan.
Foto:Gunnel Persson
Martin Åsman, verksamhetschef grundskolan.

88 procent av lärarkåren i grundskolan är till 100 procent behöriga. Resten saknar delvis ämneslegitimation.

Inom den kommunala grundskolan i Karlshamn ser bemanningen stabil ut vad gäller behöriga lärare anser Martin Åsman, verksamhetschef för grundskolan i Karlshamns kommun.

– Vår största andel lärare är behöriga och det är positivt, säger Åsman.

Behörighetsreglerna i legitimationsreformen har gjort frågan om tillsvidareanställning och behörighet komplex menar Martin Åsman och säger:

– Många kommuner har lärare tillsvidareanställda utifrån tidigare regler trots att man inte är legitimerad i alla de ämnen som man undervisar i. På så sätt kan man säga att läraren är både behörig och obehörig samtidigt lite beroende på hur vi som skolhuvudman lyckas organisera undervisning.

– Vår ambition är att samtidigt som vi uppmuntrar och stöttar våra redan anställda lärare till att utöka sina legitimationer genom vidareutbildning, också organisera undervisningen så att varje elev möter en ämnesdidaktisk utbildad lärare med legitimation för ämne och årskurs.

Hur ser det ut när ni behöver rekrytera lärare?

– Tidigare hade vi en större omsättning på lärare och då svårare att få tag i personal.

– Vi ser när vi anonserar ut lärartjänster att det är färre sökande. Förr kunde det var 10-15 sökande, i dag är vi glada om vi får in en ansökan med behörighet.

Varför ser det ut så?

– Behovet av legitimerade lärare är större i dag än tillgången. Det utbildas för få helt enkelt.

I den kommunala grundskolan har andelen legitemerade lärare ökat från 84 i fjol till 88 procent i år.

Vad beror det på?

– Vi vill ju inte tappa våra legitimerade lärare och det har vi inte heller gjort i år. Vi skapar också förutsättningar för redan anställd personal som saknar legitimation, att komplettera sin utbildning.

– Slutligen tror jag också att vi har varit lyckosamma i konkurrensen med övriga arbetsgivare och kunnat besätta tjänster med behörig personal. Två viktiga delar i den konkurrensen är lön och arbetsvillkor.

– Dessa faktorerna bedömer vi har samverkat till den ökade behörighet, säger Martin Åsman.