Återvändande poliser ska patrullera gatorna

Karlshamn Artikeln publicerades
        Kommunalrådet per-Ola Mattsson (S) och polisområdeschef Anders Knutsson under tecknade det nya löftet till medborgarna.
Foto: Henrik Brandberg
Kommunalrådet per-Ola Mattsson (S) och polisområdeschef Anders Knutsson under tecknade det nya löftet till medborgarna.

Patrullerande poliser och mindre skräp ska ge ett tryggare centrum. Det var en del av budskapet när polisen och kommunen undertecknade det nya medborgarlöftet.

I mars avslutas Karlshamnspolisernas uppdrag vid gränskontrollen i Malmö. Anders Knutsson, chef för det lokalpolisområde där Karlshamn ingår, räknar med att det ger en betydande resursförstärkning.

Det innebär att det ska finnas resurser att satsa på en ökad synlighet. Det är just vad man fokuserar på i det nya medborgarlöfte som undertecknats.

Polisen ska jobba med trygghetsskapande åtgärder i centrum under kvällstid. Fotpatrullering, trafikövervakning och en ökad krogtillsyn ska bidra till en ökad känsla av trygghet.

Kikki Dyrvold, som är kommunpolis, berättar att bakgrunden till att man nu vill satsa på trygghet i centrum är de resultat man fått fram i den årliga trygghetsmätningen.

– Man anger bland annat att bilister ignorerar trafikreglerna. Man struntar i stopplikter och övergångsställen.

Kikki Dyrvold konstaterar vidare att det också är i centrum våldsbrotten sker. I undersökningen framgår även att det är fler som drabbas av brott i centrum än på andra platser, vilket bland annat kan handla om att man får sina bilar repade. Vid sidan av trygghetsmätningen genomförs medborgardialoger och Kikki Dyrvold berättar att det man får sig till livs där är att invånarna vill se fler poliser ute på stan.

Anders Knutsson säger att de trygghetsskapande åtgärderna i sig inte är något nytt i polisens arbete.

– Självklart har vi jobbat med det förut, men här strukturerar vi upp arbetet och det blir tydligt.

I medborgarlöftet ingår också en del som kommunen förbinder sig att göra. Trygghetsvandringar ska genomföras för att hitta platser som känns otrygga. Utifrån resultatet ska man sedan se hur dessa platser kan göras tryggare.

Man ska också försöka göra något för att minska nedskräpningen i centrum. Detta eftersom man ser en koppling mellan känsla av otrygghet och nedskräpning.

Sett till resultaten i trygghetsundersökningen konstaterar Anders Knutsson sammantaget att invånarna är ganska tillfreds.

– Totalt sett är det här en trygg del av världen.

Medborgarlöftet

Vill öka tryggheten

Polisen ska öka de trygghetsskapande åtgärderna i centrum. Det ska ske genom ökad synlighet i form av fotpatrullering, trafikövervakning och ökad krogtillsyn.

Kommunen ska via Brottsförebyggande rådet genomföra trygghetsvandringar och ska hitta platser som upplevs som otrygga. Efter det ska man se vad som kan åtgärdas i den fysiska miljön för att öka tryggheten.

Man ska också se över åtgärder som minskar nedskräpningen i centrum.

Visa mer...