Avhoppade lärare ska kartläggas

KARLSHAMN Artikeln publicerades
Patrik Håkansson tycker det är bra att få ett underlag att kunna agera utifrån.
Foto:Gunnel Persson
Patrik Håkansson tycker det är bra att få ett underlag att kunna agera utifrån.

Vilka är orsakerna till att flera lärare lämnat sina jobb de senaste åren? Det vill utbildningsförvaltningen reda ut genom en kartläggning.

Rörligheten bland lärare har ökat. Efterfrågan på behöriga lärare är större än tillgången, vilket är något som driver på löneutvecklingen. Kort sagt. Genom att byta arbetsgivare kan en lärare öka på sedelbunten i lönekuvertet.

Men är det enbart missnöje med lönen och utsikter om en höjd ersättning som gör att lärare byter arbetsgivare? Det vill nu både Lärarnas riksförbund och kommunens utbildningsförvaltning få svar på.

– På så sätt får vi ett underlag att diskutera kring så att vi kan hamna rätt med de åtgärder vi vill göra, säger Patrik Håkansson som är chef för utbildningsförvaltningen.

I kartläggningen vill man skaffa information om orsakerna till avhoppen under de senaste två åren. Intervjuer med rektorer och lärarna själva ska ge svar på orsakerna.

Niclas Wahlgren, kommunombud för Lärarnas riksförbund, berättar att kartläggningen initierats av facket. Han menar att det är viktigt för arbetsgivaren att jobba för en arbetssituation som får lärarna att vilja stanna kvar. Hoppandet mellan de olika kommunerna i länet ser han som ett resursslöseri som får negativa konsekvenser.

– Vi tappar erfarenhet, kunskap och kontinuitet.

– Rektorerna belastas hårt och de lärare som är kvar får hjälpa till att täcka upp. Det skapar också oro för elever.

Han berättar att man på Väggaskolan i dagsläget har flera tjänster som saknar behöriga lärare. Till jul kommer några av tjänsterna att tillsättas, men enligt den facklige representanten kommer skolan i gengäld att tappa ytterligare lärare efter årsskiftet.

Niclas Wahlgren tycker att det är bra att man nu går till botten med orsakerna till att lärare lämnar kommunen. Han tror inte att det enbart handlar om en lönefråga, utan om arbetsmiljön. Han pekar särskilt på att kompetensen hos äldre och erfarna lärare, som jobbar mer i det tysta, ska belysas.

– Det här är en viktig facklig fråga. Det handlar bland annat om ett chefskap som bygger på tillit och inte kontroll.