Avvaktar marinabygge – väntar svar om sanering

KARLSHAMN Artikeln publicerades
Foto:Johan Hultgren

När planerna på en marina vid stenbrottet på Sternö kan bli verklighet är oklart. Först måste man få fram en prislapp på saneringen av området.

– Innan vi tar beslut om en detaljplan vill vi veta hur mycket investeringar som krävs.

Det säger kommunalrådet Per-Ola Mattsson (S). Han berättar att det i dagsläget är oklart och att det talas om kostnader på allt från tio miljoner kronor till 40 miljoner kronor.

– Vi måste sanera, det finns inget val. Alternativet är att stängsla in området och låta det vara.

Ett sådant alternativ håller han dock som föga realistiskt. Under många år har det förts diskussioner om vad området ska användas till efter att NCC avslutat stenbrytningen. Efter att man avskrev tankarna på nya bostäder landade man i att skapa en marina genom att vattenfylla stenbrottet. Nyligen svängde den styrande koalitionen i bostadsfrågan och vill nu se om man kan få in bostäder i detaljplanen.

Det har arbetats med en detaljplan för området under många år. Stadsarkitekten Emina Kovacic tycker att det är ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är bra att skynda långsamt och få en prislapp på projektet.

– Det handlar om att göra avvägningar. Hur akut är det att genomföra det här jämfört med att bygga skolor och kulturhus, frågar sig stadsarkitekten.

Christer Martinsson är den som från kommunens sida håller i projektet. Han berättar att det dröjer innan man har ett besked om kostnaden.

– Nu gör man provtagning och analyser. Förhoppningsvis kan vi ha ett svar på vad saneringen kommer att kosta under första halvåret nästa år.

Christer Martinsson berättar att det förs en dialog med länsstyrelsen och att man utifrån provresultaten diskuterar sig fram till hur omfattande saneringen behöver vara.

Enligt det avtal som tecknats mellan NCC och Karlshamns kommun ska NCC bygga vägar, parkeringar, lägga ner vatten- och avloppsledningar samt iordningställa mark. Tanken var att det skulle kunna göras innan NCC helt lämnar orådet. Nu blir det inte så eftersom företagets kontrakt för efterbehandling av täkten löper ut till årsskiftet.

– Det innebär att de får komma tillbaka senare. Det kan bli dyrare med någon form av etableringskostnad. Det får man ta en diskussion om i ett senare skede.

Fakta

Gifter från impregnering

Inom området har det bland annat funnits ett asfaltsverk och i timmerterminalen har det skett impregnering av trävaror. Provtagningar har visat att det på flera platser finns metaller och PAH:er i marken som överstiger riktvärdena. Det handlar bland annat om ämnen som kan vara cancerframkallande. Även grundvattnet är förorenat och tanken är att pumpa upp vatten som sedan renas med kolfilter. I småbåtshamnen har användning av båtbottenfärger bidragit till att förorena marken.

Visa mer...