Boende får tåla buller från vindkraft

MÖRRUM Artikeln publicerades
Foto:Mattias Mattisson (c) SYDOSTRAN

De boende får stå ut med ett visst buller och skuggbildning. Det anser mark- och miljödomstolen som ger grönt ljus för två vindkraftverk utanför Mörrum.

Det rör sig om två med en totalhöjd på max 150 meter som planeras i Gustavstorp. Den första bygglovsansökan kom in redan 2011 och 2013 sa byggnadsnämnden ja till den. De boende i området samt naturvänner var dock inte lika pigga på idén.

Ett stort antal boende befarade buller och skuggor och det faktum att det fanns örnar och fladdermöss i området tvingade fram ytterligare utredningar. När dessa var gjorda kom ärendet åter upp i nämnden och förra året klubbades ärendet på nytt.

Boende har överklagat beslutet, både till länsstyrelsen och senast till mark- och miljödomstolen. Argumenten för att riva upp byggnadsnämndens beslut är desamma. Man befarar negativ påverkan på fågellivet samt att buller och skuggor ska försämra boendemiljön.

Mark- och miljödomstolen gör dock samma bedömning som länsstyrelsen. Andemeningen är att det blir en viss påverkan för de boende i området. Det handlar dock inte om "betydande olägenheter", anser myndigheterna. Med andra ord så anser man att de boende får stå ut med en del buller och förändrad landskapsbild.