Brandmannen som brinner för sin produkt

KARLSHAMN Artikeln publicerades
Foto:Johan Hultgren

Viktor Paulsson ville hitta lösningen på ett problem i brandmännens vardag. Det mynnade ut i att han tog fram Släckväskan, en produkt som han nu lanserar genom sitt eget företag.

Sedan några veckor tillbaka är Viktor Paulsson tjänstledig från jobbet som brandman. Han har varit i yrket i åtta år och trivs bra. Anledningen till att han nu pausat jobbet ett par månader är att han vill fokusera på företagandet en tid och se vad det kan leda till.

Produkten, som kallas Släckväskan, började ta form i hans huvud när han funderade över problemet med att bära med sig den tunga brandsläckaren i olika jobbsituationer.

– Jag såg problemet i mitt arbete. Befälet som kommer först till brandplatsen går runt och orienterar sig. Min tanke var att det skulle vara bra om man skulle kunna ha med sig släckaren och kunna påverka branden direkt i ett så tidigt skede som möjligt.

Det som började som ett snack med kollegorna på räddningstjänsten formades till en tanke som Viktor Paulsson bar med sig hem och just i hemmet började han konkretisera idéerna på hur man skulle kunna lösa problemet.

– Det började med att jag själv gjorde en enkel skiss. Sedan tog jag kontakt med en segelmakare som gjorde en prototyp.

I takt med att han började utveckla idéerna såg han fler fördelar med väskan för brandsläckare. Att kunna ha händerna fria ökar möjligheten att ta sig fram, exempelvis om man ska ta sig uppför stegar eller röra sig i besvärliga miljöer.

– Efterhand har jag sett många andra användningsområden. I offentliga byggnader, på hotell där det kan vara mycket trappor och det kan också vara intressant för rederier eftersom det kan vara tuffa miljöer att röra sig på båtar.

Viktor Paulsson jobbar nu heltid med att knyta kontakter och att presentera produkten för möjliga intressenter.

Han berättar att han ofta möts av frågan; "Finns inte det här redan". Den frågan tycker han pekar på något viktigt och fördelaktigt för hans produkt, att det är en enkel och praktisk lösning som känns självklar.

För Viktor Paulsson är det inte primärt någon dröm om att bli företagare som fått honom att testa att bli sin egen. Det är tron på att det är en viktig produkt som behövs och kan göra skillnad.

– I slutändan kan den rädda liv. Det är en god anledning att satsa på det här.